Ekologistyka – praktyczne zastosowania w biznesie

dr Katarzyna Michniewska
Dyrektor Zarządzający M&M Consulting

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2012(2), str. 11-13

 

 

Ekologistyka to realizacja optymalnych rozwiązań w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów1, w tym odpadów opakowaniowych.

Ekologistyka zajmuje się przede wszystkim niwelowaniem negatywnego wpływu działania przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Mogą to być działania związane z projektowaniem opakowań w sposób zapewniający minimalizację surowców niezbędnych do ich wytworzenia, ponownym wykorzystywaniem opakowań, redukcją zużycia energii i zanieczyszczeń, związanych z transportem oraz recyklingiem odpadów opakowaniowych. Koniec roku to dla wielu przedsiębiorstw okres wzmożonej pracy, związanej ze sprawozdawczością w zakresie opakowań. Warto więc poświęcić czas na weryfikację istniejącego status quo, w celu optymalizacji gospodarki opakowaniowej. Wśród sprawozdań jakie należy przygotować znajdują się:

  • OŚ-OP1 – dotyczące masy opakowań wprowadzanych na polski rynek, z których to opakowań powstają odpady obciążone obowiązkiem odzysku i recyklingu,
  • OPAKi – dotyczące produkowanych, importowanych i eksportowanych opakowań,
  • sprawozdania za korzystanie ze środowiska – masa opakowań wykorzystywana w transporcie, decyduje o ilości niezbędnych przewozów, a to warunkuje wielkości emisji CO2.

Cały artykuł będzie udostępniony na Twój adres e-mail po wypełnieniu formularza:

 

1 Korzeniowski A., Skrzypek M., Ekologistyka zużytych opakowań, Biblioteka Logistyka, Poznań 1999, s.29.

 

MM_Agnieszka 2018-08-06T10:58:59+00:00 9 lipca 2013|