Ekoinnowacje w przemyśle spotkań

3 grudnia 2013 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4) odbyła się Konferencja „Ekoinnowacje w przemyśle spotkań”.

Wydarzenie jest elementem wieloletniego programu Fundacji Aeris Futuro „Zielone Wydarzenia – kampania edukacyjno-promocyjna dla świadomego i zrównoważonego stylu życia”. Tematyka konferencji koncentruje się na zagadnieniach dotyczących organizacji wydarzeń oraz pracy biurowej z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych i społecznych.

e-mail: konferencja@zielonewydarzenia.pl,
tel.: 12 430 08 22

MM_Agnieszka 2018-08-02T12:03:01+00:00 3 sierpnia 2013|