Efektywność surowcowa Unii Europejskiej

Beata Cebulska

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2013(6), str. 63-64

 

Wyczerpywanie się zasobów stanowi coraz większy problem unijnej gospodarki. Istota tego zagadnienia wynika z gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na surowce w przeciągu ostatnich lat. Rozwój nowych technologii napędza światowe zużycie surowców, a Unia Europejska chcąc utrzymać swój poziom produkcji i pozostać stosunkowo mało wrażliwa na wahania cen surowców na światowym rynku, stara się wprowadzić politykę, której celem jest dbałość o zachowanie dóbr przyrodniczych dla przyszłych pokoleń przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu życia społeczeństwa i efektywnie rozwijającej się gospodarki. Z tego względu najnowsze strategie i programy Unii Europejskiej dogłębnie koncentrują się na tematyce efektywności zasobów.

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-03T12:18:28+00:00 12 lipca 2013|