Edukacja ekologiczna według nowej ustawy

Kolejna nowelizacja i kolejny wielki problem! Według zapisów ustawy przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach mają przeznaczyć co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według danych statystycznych w Polsce będzie to około 2 mld złotych na edukację ekologiczną. Specjaliści zajmujący się edukowaniem społeczeństwa oceniają ten budżet jako realny do wprowadzenia zmian i nawyków w społeczeństwie związanych z gospodarką odpadami.

Sytuacja jednak jest o tyle wątpliwa, że inny zapis (art. 31 tej samej ustawy) mówi, że obowiązek ten przekazać można na organizacje odzysku, które to przeznaczają na edukację ekologiczną 5% przychodów z przejęcia obowiązku odzysku i recyklingu w roku poprzednim. Oznacza to około 2 mln złotych w skali Polski. W związku z powyższym nasuwa się pytanie – czy Ministerstwo Środowiska chciało wyedukować 38 milionowe społeczeństwo za 2 mln złotych (5 groszy na osobę) czy być może wypuszczono ku utrapieniu przedsiębiorców kolejny bubel prawny.

Sprawa jest o tyle poważna, że przekazanie organizacji odzysku obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnej za 5% jej przychodów może powodować zawiązywanie fikcyjnych spółek tego typu tylko po to by zmniejszyć obciążenia przedsiębiorców w tym zakresie, tak jak to już bywało wcześniej. Co więcej uzasadnione będzie naliczanie kar przez Inspektorów WIOŚ wyrównujących różnice między 5% wartości obowiązku odzysku i recyklingu a 2% wartości netto opakowań – kwoty te są znaczne. Dodatkowo urzędy skarbowe mogą żądać  od przedsiębiorców opodatkowania częściowo nieodpłatnych świadczeń w przypadku przejmowania za darmo przez organizacje odzysku obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych jako nieudokumentowanych i nierozliczonych przychodów.

Zbyt wiele znaków zapytania budzi obawy przedsiębiorców – wiele podmiotów już dziś oczekuje wyjaśnień i niezbędnych interpretacji, umożliwiających prawidłowe stosowanie nowej ustawy! Oby odpowiedzi pojawiły się szybko.

2018-08-03T09:38:50+00:00 29 września 2013|