Dostosowanie zakładu przetwarzania odpadów do wzrastających potrzeb i wymagań – dobry przykład modernizacji zakładu

Logotyp ZUOK Rudno Sp. z. o. oZUOK Rudno Sp. z o.o. to jedna z największych i pierwsza o charakterze kompleksowym inwestycja z dziedziny zagospodarowania odpadów komunalnych, realizowana przez 19 samorządów na Warmii i Mazurach. Wyróżnia się ona nowoczesnością, elastycznością oraz nieustannym dążeniem do zwiększenia efektywności poprzez modernizację Zakładu oraz wdrażanie nowych technologii. Zakład wyróżnia dobre powiązanie innowacyjności, nowoczesności oraz pragmatyzmu i został zaprojektowany przy uwzględnieniu szeregu rozwiązań przedstawionych w  koncepcji technologicznej procesu sortowania odpadów komunalnych firmy TOMRA Sorting – sprawdzonej już na innych instalacjach w Polsce i za granicą.

Już po kilku latach od pierwszego uruchomienia zakładu w 2010 r., w odpowiedzi na nową dyrektywę odpadową i potrzebę zwiększania wydzielania frakcji do recyklingu, w ZUOK Rudno zaczęły następować poważne zmiany. W pierwszej kolejności instalacja została doposażona w separator optyczny TITECH autosort, przeznaczony do automatycznego wydzielania papieru ze strumienia odpadów komunalnych. Zakład ten należał do jednych z pierwszych, gdzie rozpoczęto automatyzację procesu sortowania odpadów. Następnie w 2013 roku w ramach kolejnego etapu modernizacji zakładu, instalację do sortowania doposażono m.in. w kolejne dwa separatory optyczne TITECH autosort – jeden do wydzielenia ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych tworzyw sztuczny, które następnie trafiają na separator balistyczny a następnie do sortowania manualnego w kabinach sortowniczych, drugi – do wydzielenia frakcji energetycznej do produkcji paliwa alternatywnego. Instalacja jest przykładem dobrego wyważenia stopnia zaawansowania technologicznego, ekonomiki, potrzeb wynikających z lokalizacji oraz aspektów społecznych. .

ZUOK Rudno jest chlubnym przykładem konsekwencji i aktywnego działania, tak aby sprostać wymogom osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu określonym przez dyrektywy unijne i transponowane przez nasze prawo. . Dwie modernizacje zakładu w ciągu 4 lat są tego dowodem. Dzisiaj zakład zalicza się do grona nowoczesnych i efektywnych instalacji, pozwalających w sposób skuteczny radzić sobie z zagospodarowaniem odpadów ograniczając składowanie i tym samym chroniąc nasze środowisko naturalne.

Tomara Sorting Solutions Recykling Titech

Obecnie dobiega końca II etap rozbudowy i modernizacji ZUOK Rudno. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 30.06.2014 roku. Wpłynie ona znacząco na poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pozyskanym środkom unijnym z „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, środkom własnym oraz pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Całkowity koszt inwestycji to 50 824 102 PLN (netto) – w tym 28 994 674,10 PLN pochodzi ze środków unijnych. Tomra Sorting Sp. z o.o. była dostawcą separatorów optycznych TITECH autosort, które stały się częścią instalacji dostarczonej przez firmę Sutco-Polska Sp. z o.o.

MM_Damian 2018-08-03T11:49:08+00:00 3 marca 2014|