Domknięta pętla łańcucha dostaw – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Domknięta pętla łańcucha dostaw – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Pierwszy numer „Logistyki Odzysku’’ w 2017 roku poświęcimy domkniętej pętli łańcucha dostaw zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). ZSEE stanowi bardzo ważny rodzaj odpadów, przede wszystkim pochodzących z gospodarstw domowych, ze względu na potencjał recyklingowy materiałów użytych przy jego produkcji. Dlatego też efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw – począwszy od usuwania zużytego sprzętu z naszych domów, skończywszy na recyklingu zawartych w nim materiałów – jest kluczowe w celu realizacji założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektroniki w polskich domostwach przybywa, zaś trwałość sprzętu systematycznie spada. Dla przykładu, powołując się na dane niemieckiej Federalnej Agencji Ochrony Środowiska, w latach 2005-2012 procentowy udział urządzeń AGD, które musiały być wymienione w ciągu pierwszych pięciu lat użytkowania z powodu awarii, wzrósł z 3,5% do 8,3%. To zjawisko wraz z konsumpcyjnym modelem życia powoduje, że wzrasta masa ZSEE (według GUS na przestrzeni 2010-2014 masa zebranego ZSEE wzrosła o ponad 50%). Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest kluczowym narzędziem, które może uchronić nas przed górami elektrośmieci, zarówno na składowiskach odpadów, jak i porzuconych w lasach, co niestety nadal można zaobserwować.

Zapraszamy do lektury – kolejny numer już wkrótce!

2018-07-23T13:33:39+00:00 20 grudnia 2016|