Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Firma Jarosław Michniewski M&M Consulting uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach przeprowadzonego konkursu na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej

 Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna podnosząca świadomość ekologiczną mieszkańców województwa wielkopolskiego pt. MiniLO i Aniela zrobią z Ciebie EkoBohatera”. Zadanie ma na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, w szczególności na temat ochrony wód i racjonalnego gospodarowana zasobami wodnymi.

Zadanie polega na:

1.      Publikacji specjalnej edycji czasopisma MiniLO&Aniela

Pierwszym działaniem kampanii informacyjno-edukacyjnej jest wydanie i przekazanie specjalnej edycji czasopisma dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Czasopismo zostanie przekazane do placówek oświatowych, bibliotek, centrów edukacji ekologicznej oraz placówek doskonalących nauczycieli, zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

 

2.      Konkursu dla nauczycieli i uczniów

Drugim działaniem prowadzonej kampanii jest udział nauczycieli i uczniów w interdyscyplinarnym Konkursie pt. „Kropelka do kropelki – racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi”.

 

Celem konkursu jest:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii, w szczególności na temat ochrony wód i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi;
  • aktywizacja nauczycieli do przygotowywania własnych scenariuszy zajęć oraz współpraca nauczycieli na poziomie różnych przedmiotów szkolnych, co ma za zadanie poruszanie problematyki związanej z gospodarowaniem zasobami wodnymi na kilku płaszczyznach, na różnych zajęciach;
  • wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania oraz uatrakcyjnienie sposobu prezentacji nauki w szkołach;
  • podniesienie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
  • podniesienie świadomości ekologicznej nauczycieli, nauczających różnych przedmiotów;
  • wprowadzenie elementów edukacji ekologicznej do różnych przedmiotów szkolnych;
  • promowanie interdyscyplinarności wśród nauczycieli.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • etap I – przygotowanie przez nauczycieli scenariuszy zajęć,
  • etap II – przeprowadzenie zajęć na bazie scenariuszy przygotowanych w etapie I wśród jak największej liczby uczniów w szkole.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: www.wfosigw.poznan.pl.

2018-07-18T12:58:18+00:00 16 lipca 2014|