Dlaczego czytam Logistykę Odzysku?

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek Kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
Kierownik Katedry Logistyki Społecznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Szeroko rozumiane kwestie poszanowania środowiska stały się nie tylko istotą działania ekologów czy polityków, ale również częścią współcześnie prowadzonych procesów gospodarczych. Trudno jest wyliczać wymiar finansowy tego składnika gospodarowania – intuicyjnie wiemy, że czyste środowisko to korzyść dla wszystkich istot żywych, ale – niestety – to stosunkowo spory wydatek dla przedsiębiorców. Logistyka odzysku, koncepcyjnie wmontowana w logistykę zwrotną, to jeden ze sposobów zmniejszania wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców, a związanych z aktywną i proaktywną ochroną środowiska. Dlatego lektura „Logistyki Odzysku” może być świetną inspiracją w zakresie pozyskiwania nowych pomysłów na środowiskowo przyjazne funkcjonowanie.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

MM_Damian 2018-07-26T15:27:42+00:00 16 marca 2015|