Bioodpady w kontekście nowoczesnej gospodarki odpadami

Nowoczesna gospodarka odpadami powinna się zacząć od szczegółowej analizy problemu, z której powinien się wyłonić model, jaki należy wdrażać w regionie. Nie przez przypadek też mowa jest właśnie o regionie a nie gminie, ponieważ tylko na poziomie regionu można dobrze opracować efektywny ekonomicznie i ekologicznie model gospodarki odpadowej. Wynika to z tego, że dopiero na poziomie regionu pojawiają się instalacje do przetwarzania i zagospodarowania odpadów, których możliwości techniczne powinny być uwzględniane w planowaniu.

Andrzej Sobolak, prezes zarządu
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Źródło: Logistyka Odzysku nr 3/2015(16), str. 30-32

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-02T10:59:50+00:00 17 września 2015|