BADANIE LOGISTYKI ODZYSKU W POLSCE – badanie łańcucha dostaw

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu prac naukowych nad badaniem logistyki odzysku w Polsce.

Wzrost gospodarczy kraju i budowa infrastruktury transportowej przyczyniły się do dynamicznego rozwoju tradycyjnie pojętej logistyki. Z kolei coraz większe wymagania konsumentów wraz z ich rosnącą świadomością oraz przynajmniej deklarowana przez społeczeństwo troska o środowisko naturalne wymagają równie sprawnej organizacji procesów logistyki odzysku. Mimo to, można odnieść wrażenie że część przedsiębiorstw funkcjonujących w polskiej gospodarce wciąż nie zauważa tej potrzeby. Wyżej wymienione badanie pozwoli określić, jak istotną rolę odgrywa logistyka odzysku dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w naszym kraju.

Adresatami analiz są przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku polskim. Ankietowanie obejmie około 80 tys. przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników. Badanie ma dać informacje m. in. o: branżach w których logistyka odzysku jest szczególnie istotna, barierach we wdrażaniu rozwiązań logistycznych w zakresie gospodarki odpadami, najczęściej występujących problemach w zakresie logistyki odzysku oraz podejściu przedsiębiorców do tematów ochrony środowiska, gospodarki odpadami i społecznej odpowiedzialności biznesu. Będzie to kompleksowe opracowanie podsumowujące obecny stan organizacji procesów logistyki odzysku w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce, które dodatkowo wskaże najpoważniejsze bariery i możliwe kierunki rozwoju tego narzędzia funkcjonowania łańcuchów dostaw w Polsce. O tym, że jest to skuteczny instrument mogą świadczyć przykłady konkretnych firm, w tym np.:

  • Połączenie funkcji logistyki i logistyki odzysku w SONY ERICSSON pozwoliło na ograniczenie strat o 19% (źródło: Reverse Logistics Magazine),
  • Walmart redukując masę opakowań i skracając trasy przejazdu swoich ciężarówek zaoszczędził 200 mln $ w skali roku (źródło: Harvard Business Review).

Prosimy o wyrażenie Państwa zdania poprzez udzielenie odpowiedzi w dołączonej ankiecie. Jesteśmy przekonani, że opracowanie danych, dostarczy cennych i wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania i możliwości rozwoju logistyki odzysku w polskiej gospodarce. Dodatkowo pragniemy poinformować, że wszystkich respondentów ankiety w ramach podziękowania zaprosimy na V Międzynarodową Konferencję Logistyka Odzysku (zaplanowaną na czerwiec 2015 roku we Wrocławiu). Sponsorem konferencji jest firma BASF.

MM_Damian 2018-07-30T09:46:20+00:00 19 listopada 2014|