Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego

dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH,dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH,

Kierownik Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem,

Wydział Zarządzania AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr hab. inż. Tadeusz Pindór,

dr hab. inż. Tadeusz Pindór,

Adiunkt, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem,

Wydział Zarządzania AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

 

Audyty środowiskowe należą do najważniejszych instrumentów ochrony środowiska oraz zarządzania środowiskowego. W artykule przedstawiono ewolucję audytów środowiskowych od początku ich wprowadzania w Polsce, to jest od 1992 roku do ujęcia współczesnego, istotnie rozszerzonego pod względem celów, metod i zakresu ich przeprowadzenia. Wyeksponowano korzyści z wykonania audytów środowiskowych, które uzyskują przedsiębiorcy, szczególnie w odniesieniu do realizacji zasady rozwoju zrównoważonego zapisanej w Konstytucji RP, a także dla pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na przedsięwzięcia restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, sektorów i regionów przemysłowych.

Źródło: Logistyka Odzysku 2/2014(11), str. 12-14

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

2018-08-02T13:18:23+00:00 23 kwietnia 2014|