Aplikacja Kiedy wywóz

Chcesz wiedzieć kiedy z miejsca Twojego zamieszkania będą zabierane pojemniki z odpadami? Chcesz być informowany o nietypowych zbiórkach odpadów? Chcesz zgłaszać zastrzeżenia dotyczące pracy firm zbierających odpady? Ściągnij aplikację Kiedy Wywóz!

Aplikacja umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy oczyszczania miasta.

Ponadto, zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów. Dane aplikacji obejmują już największe miasta w Polsce (m.in. Warszawę, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań) i stale dodawane są do niej nowe lokalizacje. Docelowo aplikacja będzie zawierała harmonogramy wywozu dla wszystkich gmin w Polsce.

Aplikacja Kiedy Wywóz powstała pod patronatem Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Jest to organizacja odzysku zbierająca najwięcej odpadów z gospodarstw domowych i popierająca segregację odpadów opakowaniowych. Aplikacja Kiedy Wywóz usprawnia te procesy, przyczyniając się do ograniczenia masy odpadów deponowanych na składowiskach.

Więcej: kiedywywoz.pl/support

2018-07-19T11:56:44+00:00 15 kwietnia 2014|