Zanieczyszczenia powietrza

Zły stan powietrza negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Niestety, w powietrzu jest coraz więcej zanieczyszczeń. Dlaczego tak się dzieje? Skąd biorą się te zanieczyszczenia? Co one powodują? Spróbujemy to wyjaśnić.

Powietrze to mieszanina gazów takich jak: azot, tlen, dwutlenek węgla, para wodna i argon, budujących atmosferę. Atmosfera to powłoka gazowa otaczająca naszą planetę, złożona z mieszaniny gazów zwanej powietrzem. Zanieczyszczenie powietrza, które negatywnie wpływa na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt oraz na inne elementy środowiska, to substancje niebędące naturalnymi składnikami powietrza i występujące w ilościach wyraźnie zwiększonych.

Do tych, które najbardziej zanieczyszczają powietrze należą:

DWUTLENEK WĘGLA

Gaz cieplarniany, który zatrzymuje część wypromieniowywanego przez Ziemię ciepła,
przez co prowadzi do ocieplenia klimatu i topnienia lodowców.

DWUTLENEK SIARKI

Produkowany przez elektrownie opalane węglem brunatnym i kamiennym, przyczynia się do powstania smogu typu londyńskiego. W powietrzu utlenia się i łączy z wodą, dając
kwaśne deszcze.

TLENKI AZOTU

Są one związane z rozwojem motoryzacji. W miastach są głównym składnikiem smogu typu
kalifornijskiego. Mają udział w tworzeniu kwaśnych opadów.

PYŁY

Osadzają się na powierzchni roślin, utrudniając pochłanianie światła. Często zawierają pierwiastki toksyczne, mogą dostawać się do naszych płuc i powodować groźne choroby.

Artykuł pochodzi z MiniLO&Aniela numer 3/2013.

2018-07-17T11:03:06+00:00 30 marca 2016|