Zamieszanie wokół GMO

GMO czyli Organizmy Modyfikowane Genetycznie to kontrowersyjny temat, o którym ostatnio wiele się mówi.

We wrześniu zeszłego roku m.in. na łamach Food and Chemical Toxicology opublikowano wyniki badań zespołu francuskich biologów molekularnych, pod kierownictwem prof. Gillesa-Erica Seraliniego, które zakwestionowały bezpieczeństwo żywności modyfikowanej genetycznie. W doświadczeniu badano skutki karmienia szczurów kukurydzą GMO NK 603, przy stosowaniu herbicydu Roundup. Wśród badanych wystąpiły liczne przypadki raka oraz inne powikłania. Fale protestów przeciwko GMO nie wpłynęły na podpisanie ustawy o nasiennictwie przez Senat RP, która dopuszcza rejestrację i obrót nasion genetycznie modyfikowanych w Polsce. Ustawa czeka na podpis Prezydenta. W szóstym numerze Logistyki Odzysku prezentujemy opinie kliku osób, które wypowiedziały się na temat GMO. Są nimi:

  • Piotr Węgleński, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski
  • Wiktor Morgulec, dyplomowany nauczyciel jogi
  • Jadwiga Lopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), wiceprezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC
  • Lena Huppert, Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego Qlt, koordynator ISPPC, członek Koalicji Polska Wolna od GMO, organizatorka strajku przeciwko GMO
  • Prof. dr hab. Tadeusz Żarski, Kierownik Katedry Biologii Środowiska Zwierząt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Paweł Mikusek, Radca Ministerstwa, Ministerstwo Środowiska.

Zamów czasopismo!

MM_Agnieszka 2018-08-07T12:22:51+00:00 4 stycznia 2013|