XXI Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. Ochrona Środowiska na studiach przyrodniczych

Logotyp Uniwersytet WrocławskiW dniach 2-4 września 2013 r. odbyła się XXI Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. Ochrona Środowiska na studiach przyrodniczych organizowana w Uniwersytecie Wrocławskim przez Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

Celem konferencji była prezentacja „dobrych praktyk” we wdrażaniu krajowych ram kwalifikacji na różnych poziomach studiów uniwersyteckich na ochronie środowiska oraz dyskusja nad programami kształcenia na studiach doktoranckich i ich organizacją w związku z nabywaniem przez przyrodnicze wydziały uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk w dyscyplinie „ochrona środowiska”. Podczas spotkania zostały zaprezentowane poglądy naukowców, doktorantów i pracodawców (interesariuszy zewnętrznych) w zakresie kształcenia na kierunku ochrona środowiska.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Jerzy Bolałek (UG) – przewodniczący Rady Konferencji Ochrona Środowiska; członkowie: prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM), prof. em. Ewelina Kantowicz (UW),  prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc (UWr), prof. Wojciech Wolf (Politechnika Łódzka), a także prof. dr hab. Andrzej Drabiński (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. zw. dr hab. Mariusz O. Jędrysek (UWr),  dr hab. Marek Jóźwiak, prof. (UJK w Kielcach) i dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. (UP w Krakowie)

Więcej informacji na stronie: http://www.microb.uni.wroc.pl/instytut/index.php?strona=ochrona

MM_Damian 2018-08-07T11:37:00+00:00 28 sierpnia 2012|