Logistyka odzysku 2018-10-19T09:35:20+00:00

Logistyka odyzsku

 

Czasopismo Logistyka Odzysku adresowane jest do przedsiębiorców pragnących realizować skuteczną gospodarkę odpadami, podmiotów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, firm chcących aktywnie wdrażać w swej działalności zasadę zrównoważonego rozwoju oraz strategię zarządzania środowiskowego, menadżerów ds. rozwoju i innowacyjności, osób odpowiedzialnych za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, osób wdrażających koncepcję CSR, ISO 14001, EMAS, a także do księgowych, specjalistów BHP, operatorów logistycznych poszukujących nowych rynków zbytu dla swoich usług oraz naukowców i studentów.

Czasopismo posiada Międzynarodową Radę Naukową, a także jest punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorami artykułów do czasopisma są doświadczeni znawcy branży logistycznej i ekologicznej oraz praktycy,  którzy swoją działalnością wyróżniają się na rynku.

Logistyka Odzysku obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji, od miejsca konsumpcji do miejsc pochodzenia, w celu odzyskania wartości lub właściwego zagospodarowania. Przepływy te są ukierunkowane odwrotnie, niż w tradycyjnie pojmowanej logistyce. W ten sposób pętla się domyka, a śmieć, odpowiednio zarządzany, staje się surowcem.

Cele czasopisma Logistyka Odzysku:

 • Promowanie logistyki odzysku w zakresie zwrotów i zagospodarowania surowców wtórnych.
 • Zachęcanie do współpracy przemysłu i firm gospodarki odpadami nad zwiększaniem efektywności surowcowej polskiej gospodarki.
 • Systematyzowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami.
 • Propagowanie odzysku i recyklingu, zielonego biura oraz CSR (biznesu społecznie odpowiedzialnego).
  Kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Udzielanie rad w zakresie zarządzania gospodarką odpadami według wymogów unijnych.

Piszemy dla:

 • przedsiębiorców, pragnących realizować skuteczną gospodarkę odpadami,
 • podmiotów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach,
 • firm, chcących aktywnie wdrażać zasadę zrównoważonego rozwoju w swej działalności,
 • operatorów logistycznych, poszukujących nowych rynków zbytu dla swoich usług,
 • naukowców i studentów.

Czasopismo Logistyka Odzysku to pierwsze takie czasopismo w Europie

 • Jesteśmy pierwsi – jesteśmy jedynym tego typu wydawnictwem w całej Europie.
 • Jesteśmy specjalistami – jesteśmy publikacją specjalistyczną, prezentującą nowe rozwiązania systemowe, zarówno koncepcyjne jak i technologiczne i informatyczne.
 • Jesteśmy ambitni – innowacyjność poruszanych treści powoduje, że zostaliśmy uznani za jeden z najbardziej opiniotwórczych magazynów w gospodarce odpadami.
 • Jesteśmy dla Państwa – zależy nam na tym, aby robić takie czasopismo, jakie sami chcielibyśmy czytać.

Czasopismo Logistyka Odzysku jest:

 • źródłem wiedzy dla biznesu,
 • platformą wymiany doświadczeń,
 • inspiracją do redukcji marnotrawstwa zasobów,
 • promocją dobrych praktyk w zakresie zwrotów i zagospodarowania surowców wtórnych,
 • przewodnikiem w zakresie odzysku, recyklingu, zielonego biura oraz CSR,
 • poradnikiem w zakresie zarządzania gospodarką odpadami.

Odpowiadamy na pytania:

 • Dlaczego warto myśleć o recyklingu odpadów opakowaniowych już na etapie projektowania opakowań?
 • Jak odróżnić się od konkurencji jako firma społecznie odpowiedzialna?
 • Jak koszty zagospodarowania odpadów przekształcić w przychody?

Rada naukowa

Logistyka Odzysku jest czasopismem naukowym punktowanym (6 punktów – zgodnie z komunikatem z dnia 23.12.2015 r.).  Poznaj Radę Naukową Logistyki Odzysku.

 • Publikujemy recenzowane artykuły naukowe.
 • Chcemy znaleźć się w najbardziej prestiżowych bazach cytowań jak: Web of Science, Journal Citations Report czy Scoups.

Działy w czasopiśmie Logistyka Odzysku

 • Aktualności
 • Patronaty
 • Temat numeru
 • Zarządzanie środowiskowe
 • Nowe trendy
 • Artykuł recenzowany
 • Kalendarium
 • Prawo – ekspert radzi
 • Zrównoważony rozwój
 • Najlepsze praktyki
 • Nasza relacja świat
 • Społeczeństwo recyklingu
 • Wywiad

Reklama w czasopiśmie

Jeśli grupą docelową Państwa działalności zawodowej są nasi czytelnicy, to serdecznie zapraszamy do zamieszczania reklam. Zobacz ofertę reklamową.