Rada naukowa 2018-05-22T07:32:28+00:00

Międzynarodowa Rada Naukowa czasopisma ,,Logistyka Odzysku’’

dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. WAT – Przewodniczący Rady Naukowej
Wojskowa Akademia Techniczna


 dr Katarzyna Michniewska – Redaktor Naczelna
Wojskowa Akademia Techniczna


 prof. Misuzu Asari
Kyoto University, Japonia


 prof. Atalay Atasu
Georgia Institute of Technology, College of Management, USA


 dr Joanna Baran
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


 dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. nadzw. UP
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


 prof. Tamer Boyaci
European School of Management and Technology, Niemcy


 dr hab. Halina Brdulak, prof. nadzw. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


dr Marisa de Brito
NHTV Breda University of Applied Sciences, Holandia


dr hab. inż. Andrzej Bujak, prof. nadzw. WSB
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu


 prof. zw. dr hab. Mirosław Chaberek
Uniwersytet Gdański


 prof. dr hab. Zenon Foltynowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


 prof. zw. dr hab. Marek Górski
Uniwersytet Szczeciński


 dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


 dr Grzegorz Hoppe
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


 dr hab. Sabina Kauf, prof. UO
Uniwersytet Opolski


 dr hab. Marek Kośny
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


 prof. dr hab. Radim Lenort
Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy


 prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


prof. ALK  dr hab. Bolesław Rok
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie


 Prof. Oussouby Sacko, Dr. Eng
Kyoto Seika University, Japonia


Prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


 dr inż. Ryszard Szpadt
Politechnika Wrocławska


dr hab. Zenon Trejnis, prof. WAT
Wojskowa Akademia Techniczna


dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski


dr inż. Paweł Zając
Politechnika Wrocławska