W Poznaniu praktycznie o odpadach i recyklingu

W Polsce nie ma standardów selektywnej zbiórki odpadów. To rodzi wiele problemów. O możliwościach ich rozwiązania i doświadczeniach będą mówić eksperci podczas konferencji branżowych targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (27-30.10.2015 r.). Oprócz tego wiele pomocnych w tym temacie technologii i urządzeń będzie można znaleźć na ekspozycji.

Z najnowszą ofertą sprzętu dedykowanemu sektorowi gospodarki odpadami i komunalnej zapoznamy się w ramach dwóch ekspozycji: RECYKLING – Salon Gospodarki Odpadami i Recyklingu i KOMTECHNIKA – Salon Techniki Komunalnej.

Odbędą się także pokazy dynamiczne pojazdów komunalnych City Truck Show.

Co w pawilonach?

Targi będą okazją do spotkania przedstawicieli najważniejszych firm z sektora ochrony środowiska m.in.: Untha Polska, Hammel Recyclingtechnik, Agrex-Eco, Aebi Schmidt, A-Consult, Atmoservice, Prote, Arcon Polska, Ekocel, Hako Polska, Wende Recyclingtech, HSM Polska, AK Nova, Dewa, Tomra Storting i Tomra Orwak, Atlas Poland, Zeppelin Polska, ESE, CES, KWE AB Energy, Heisslufttechnik Flocke, Krevox, Horus-Energia, Wolf System, Bewa, Equipo, Haas, Meva-Pol, Remondis, Sutco, Schaeffer, Terberg Matec, Tekopro, Karcher, Pronar, Bax Baumaschinen, H. Cegielski Poznań oraz wiele innych.

Nie zabraknie również stoisk najważniejszych izb i instytucji branżowych: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, NFOŚiGW, WFOŚiGW, GIOŚ, KIGO, IGEiOŚ, KAPE, KFDZOM.

Odpadowe know-how

Uzupełnieniem ekspozycji są prestiżowe konferencje – w tematyce odpadów i recyklingu zaplanowano szereg branżowych wydarzeń. M.in. pierwszego dnia targów POL-ECO-SYSTEM rozpocznie się cykl 3-dniowych konferencji pod nazwą Forum Recyklingu (27-29.10.2015 r.). Tematyka paneli, w dużym skrócie, to gospodarka odpadami komunalnymi i problemowymi (sprzęt elektryczny i elektroniczny, metal, złom), urządzenia, maszyny i technologie dla recyklingu oraz  innowacyjne rozwiązania.

Drugiego dnia targów (28.10.2015 r.) osoby zainteresowane recyklingiem materiałowym i energetycznym opon będą mogły wziąć udział w dyskusji w ramach konferencji „Gumowy Surowiec – efektywne ekonomicznie i ekologicznie systemy zbiórki i recyklingu”. Głos zabiorą eksperci z Ministerstwa Środowiska, instytucji branżowych oraz kadra naukowa. Omówione zostaną m.in. nowe przepisy “odpadowe”, doświadczenia w wykorzystaniu opon w cementowniach, czy też aktualna sytuacja w gminach w odniesieniu do poziomów selektywnej zbiórki w ramach realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Ekoefektywność dla samorządów

Ciekawych dyskusji nie zabraknie w strefie RIPOK. Tu seminaria również odbywać się będą przez 3 dni targowe (27-29.10.2015 r.). Organizatorzy zaplanowali takie tematy jak: rozbudowa i modernizacja RIPOK, środki finansowe na budowę, innowacyjne technologie przetwarzania, współpraca pomiędzy RIPOK a gminami.

Warto zajrzeć także na Strefę ograniczania NISKIEJ EMISJI (27-29.10.2015 r.) Zaplanowane panele to m.in. wpływ powietrza na zdrowie, środowisko i gospodarkę, przepisy unijne i krajowe w zakresie ochrony powietrza (w tym ustawa antysmogowa oraz plany gospodarki niskoemisyjnej), środki finansowe na ograniczanie emisji czy też programy ograniczania niskiej emisji.

Więcej o pozostałych wydarzeniach targów POL-ECO-SYSTEM (tematyka: biomasa, OZE, finansowanie inwestycji, inteligentne rozwiązania dla samorządu terytorialnego oraz wiele innych) na stronie: www.polecosystem.pl (zakładka Wydarzenia i ekspozycje specjalne).

Tańsze bilety na targi są dostępne on-line na stronie www.mtp24.pl.

MM_Agnieszka 2018-08-02T10:34:32+00:00 23 września 2015|