W jaki sposób odpady z opakowań biodegradowalnych wpływają na system selektywnej zbiórki?

prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Żakowska

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań

Źródło: Logistyka Odzysku 4/2012(5), str.38-41

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. Do dnia 16 lipca 2013 oraz 16 lipca 2020 ma to być mniej o, odpowiednio, 50% i 65% wagowo całkowitej masy odpadów w stosunku do 1995 roku. Tymczasem w Polsce nie dość, że bardzo ciężko jest precyzyjnie określić ile tych odpadów jest, to system zbiórki odpadów biodegradowalnych praktycznie nie istnieje. Na rynku istnieje wiele pytań o to, czy odpady biodegradowalne podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Czy należy za nie płacić opłatę produktową? Niektórzy niesłusznie przywiązani są do decyzji, że nie. A przecież nie są w stanie zapewnić zbiórki i zagospodarowania tej grupy odpadów przy systemie obowiązującym teraz w Polsce. Rosnąca popularność oraz promocja opakowań biodegradowalnych bazuje na tym, że są one neutralne dla środowiska. Tymczasem przy obecnym układzie są one szkodliwe, gdyż zanieczyszczają odpad nadający się do recyklingu. O to, jaka jest przyszłość tej grupy opakowań, zapytaliśmy specjalistów z branży.

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

2018-08-06T08:36:37+00:00 10 lipca 2013|