Szkolenia z zakresu ochrony środowiska dedykowane branży farmaceutycznej

Logotyp firmy M&M ConsultingW dniach 14-18 października 2013 r. w Warszawie firma M&M Consulting przeprowadziła szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla branży farmaceutycznej. Była to doskonała okazja dla przedsiębiorców do zapoznania się z obowiązkami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. Ze szkoleń skorzystali przede wszystkim przedstawiciele branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, producenci chemii budowlanej, artykułów BHP, opakowań oraz wszyscy inni przedsiębiorcy, których dotyczą omawiane przepisy i sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego. Szkolenia uwzględniały zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.).

Tematyka szkoleń

Pierwszego dnia szkoleń zostały przedstawione zagadnienia związane z opłatą produktową, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Uczestnicy dowiedzieli się, jak rozliczać opakowania zbiorcze i jednostkowe, jakie obowiązki względem opakowań mają sprzedawcy artykułów farmaceutycznych oraz jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa podpisana przez prezydenta 8 lipca. Szkolenie poprowadził specjalista z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

Drugi dzień szkoleń miał na celu ukazanie korzyści z zaangażowania w procesy odzysku i recyklingu w ramach łańcucha dostaw. Omówione zostały także zagadnienia związane z biznesem społecznie odpowiedzialnym (CSR).

Trzeciego dnia uczestnicy zostali zapoznani z obowiązkami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska oraz zmianami w tym zagadnieniu od 2013 roku.

Czwarte szkolenie to zagadnienia związane z gospodarką odpadami powstającymi w sklepach i hurtowniach farmaceutycznych i kosmetycznych oraz innych punktach związanych z branżą farmaceutyczną i biotechnologiczną. Omówione zostanły także obowiązki na bazie zmienionej Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21), obowiązującej od stycznia 2013 r.

Patronat nad szkoleniami

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska zostały objęte patronatem Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty oraz farmaceutycznego serwisu: www.service4pharma.pl. Każdy uczestnik cyklu szkoleń otrzymał egzemplarz Kodeksu Dobrych Praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi.

Kolejne szkolenia z zakresu ochrony środowiska już w listopadzie 2013 r.

M&M Consulting, ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
www.projectzerowaste.pl
szkolenia@projectzerowaste.pl

MM_Damian 2018-08-08T07:43:23+00:00 16 lipca 2012|