Szkolenia dla podmiotów przemysłu materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz z zakresu ochrony środowiska

szkolenia z zakresu ochrony środowiskaW dniach 16-19 grudnia 2013 r. w Warszawie firma M&M Consulting organizuje szkolenia z zakresu ochrony środowiska dedykowane podmiotom branży materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz. Będzie to doskonała okazja dla przedsiębiorców do zapoznania się z obowiązkami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. Ze szkoleń skorzystają przede wszystkim przedstawiciele branży budowlanej, ale również wszyscy inni przedsiębiorcy, których dotyczą omawiane przepisy i sprawozdawczość do urzędu marszałkowskiego. Szkolenia uwzględniają zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

Tematyka szkoleń

Pierwszego dnia szkoleń zostaną przedstawione zagadnienia związane z opłatą produktową, opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W związku ze zmianami w przepisach o gospodarce opakowaniami, które wejdą w życie od 2014 roku, uczestnicy szkolenia będą mogli już teraz przygotować się do nowych obowiązków. Dowiedzą się, na czym polega obowiązkowy wpis do płatnego rejestru, jak wypełnić obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz kto kwalifikuje się do zwolnienia z opłaty produktowej w ramach pomocy de minimis. Oprócz tego, powiemy jak rozliczać opakowania zbiorcze i jednostkowe oraz jakie obowiązki względem opakowań mają sprzedawcy artykułów budowlanych. Szkolenie poprowadzi specjalista z Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

Drugie szkolenie to zagadnienia związane z gospodarką odpadami powstającymi w sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz. Omówione zostaną także obowiązki na bazie zmienionej Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21), obowiązującej od stycznia 2013 r.

Trzeciego dnia uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązkami dotyczącymi opłat za korzystanie ze środowiska oraz zmianami w tym zagadnieniu od 2013 roku.

Czwarty dzień szkoleń ma na celu ukazanie korzyści z zaangażowania w procesy odzysku i recyklingu w ramach łańcucha dostaw. Omówione zostaną także zagadnienia związane z biznesem społecznie odpowiedzialnym (CSR).

Patronat nad szkoleniami

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska zostały objęte patronatem Polskiej Izby Ekologii. Patronat medialny sprawują: portal e-odpady, czasopismo Logistyka Odzysku, portal opakowania.biz oraz portal tworzywa.org.

Więcej na temat szkoleń

M&M Consulting, ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
www.projectzerowaste.pl
szkolenia@projectzerowaste.pl

MM_Damian 2018-08-08T12:16:51+00:00 14 maja 2012|