Świadomie w góach

Jak należy postępować z odpadami? Dlaczego na ścieżkach brak jest koszy na śmieci? Dlaczego nie można wprowadzać psów na teren PN?

Na pytania odpowiada: Cezary Ćwikowski z Bieszczadzkiego Parku Narodowego

„Ze względu na ochronę zwierząt, przy szlakach nie instaluje się koszy na śmieci. Rozkładające się i fermentujące odpady, wydzielając zapachy, przyciągałyby dzikie zwierzęta. Zabierajmy swoje śmieci schodząc z gór. Niedojedzona kanapka, puste plastikowe butelki, puszki czy worki foliowe ważą niewiele. Wyrzucimy je do kontenerów i koszy na parkingach oraz przy punktach informacyjno-kasowych. Pozostawienie odpadków przez turystów wyrządza znaczne szkody w przyrodzie, z rozmiaru których często nie zdajemy sobie sprawy. Pozostawienie butelek i puszek po napojach, zwabia setki owadów zwłaszcza
chrząszczy, które giną nie mogąc się z nich wydostać. Podobnie opakowania po kanapkach,
chipsach, niedojedzone resztki naszego prowiantu przyciągają lisy, kruki, ale również
niedźwiedzie. Zwierzęta szybko się uczą, że w pobliżu szlaków można znaleźć coś do zjedzenia,
penetrują ich otoczenie, stopniowo zatracają dystans w stosunku do człowieka. Niedźwiedzie
przebywające w pobliżu szlaków czy schronisk mogą być dla nas niebezpieczne, zwłaszcza
samice prowadzące młode.

Innym problemem, częściowo związanym z zaśmiecaniem szlaków turystycznych, jest zakaz
wprowadzania psów na teren parków narodowych. Często nie jest respektowany przez turystów, mimo iż wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, a konkretnie z art. 15.1, pkt 16, który głosi, że „w parkach
narodowych oraz rezerwatach przyrody zabrania się wprowadzania psów na obszary
objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz
psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony
albo zadania ochronne dopuszczają wypas”. Osoby niepełnosprawne mają prawo poruszać
się po szlakach i ścieżkach wraz ze specjalnie oznaczonym psem asystującym. Niestety, wiele
osób nie zdaje sobie sprawy, że psie odchody, mogą przenosić groźne dla dzikich zwierząt
patogeny (bakterie, wirusy i pasożyty).”

Cezary Ćwikowski,
Bieszczadzki Park Narodowy

2018-07-17T10:27:10+00:00 31 marca 2016|