“Suche-mokre” czy gra w kolory?

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach to stałe doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jak zwiększyć jego efektywność? Jakie znaczenie ma metoda zbierania odpadów do recyklingu?

W Polsce istnieje cała gama różnych rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami, które zostały wprowadzone przez władze samorządowe w postaci regulaminów utrzymania w czystości. Jednakże, aby segregacja miała sens ekonomiczny i ekologiczny musi być prowadzona w taki sposób, aby jej efekty mogły być wykorzystane w kolejnych fazach zagospodarowania odpadów.

 

 

W siódmym numerze Logistyki Odzysku przeczytasz:

  • jak segregować odpady,
  • na czym polega system “suche-mokre”,
  • jak wygląda selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Lublinie i jak sprawdził się wprowadzony tam system “suche-mokre”,
  • wypowiedzi ekspertów na temat nowego systemu gospodarki odpadami

Zamawiam czasopismo

Masz pytania o nowy system gospodarki odpadami komunalnymi?
Zadaj je naszym ekspertom na  forum!

 

MM_Agnieszka 2018-08-06T13:08:45+00:00 2 marca 2013|