Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) produktów – bliżej, niż kiedykolwiek wcześniej

Środowiskowa ocena cyklu życia, zwana w skrócie LCA, stanowi metodyczną podstawę tzw. śladów środowiskowych produktów (Product Environmental  Footprint, PEF). Wobec obecnie realizowanych pilotażowych działań Komisji Europejskiej na rzecz ujednolicenia rynku produktów ekologicznych i opracowywania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów oraz przedsiębiorstw, trudno oprzeć się wrażeniu, że czas praktycznego i powszechnego wykorzystania LCA nadchodzi. Jest to informacja ważna dla polskich przedsiębiorstw, dla których koncepcja cyklu życia w ujęciu środowiskowym może być nowością. Warto zatem przybliżyć tę problematykę i zasygnalizować jej istotność, co jest głównym celem niniejszego artykułu.

dr hab. inż. Anna Lewandowska
prof. nadzw. UEP

Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów
Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
e-mail: anna.lewandowska@ue.poznan.pl

Źródło: Logistyka Odzysku nr 4/2015(17), str. 28-31

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-01T10:51:28+00:00 9 listopada 2015|