Rynek Społeczeństwo Kultura

Konferencja Rynek Społeczeństwo Kultura28 lutego 2013 r. w Opolu odbędzie się konferencja naukowa pt.: „Rynek Społeczeństwo Kultura”. Celem spotkania  jest spojrzenie na współczesny świat i zachodzące w nim zjawiska gospodarcze, społeczne, polityczne i kulturowe w sposób interdyscyplinarny. Do udziału w konferencji zaproszeni są młodzi pracownicy naukowi, doktoranci, którzy pragną wymienić się doświadczeniami badawczymi, a także praktycy doświadczeni w zarządzaniu przedsiębiorstwem  i prowadzeniu działalności biznesowej .

Konferencja będzie zorganizowana wokół paneli dyskusyjnych, wystąpień oraz posterów. Obszar tematyczny konferencji obejmuje:

 

 

 • Innowacje
 • e-biznes, e-gospodarkę, e-wiedzę
 • kulturowe uwarunkowania gospodarki
 • High – tech – uwarunkowania rynkowe i społeczne
 • Zachowania ludzi na rynkach
 • Ekonomię społeczną
 • CSR
 • Spójność społeczną
 • Komunikację społeczną
 • Kapitał społeczny
 • Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych
 • Wyzwania Unii Europejskiej
 • Prawo wobec rynku
 • Organizacja pozarządowe a rynek i polityka

Więcej informacji na stronie: www.kwartalnikrsk.pl

MM_Damian 2018-08-07T10:12:55+00:00 1 września 2012|