Rewolucja w ekologistyce – opakowania z biotworzyw biodegradowalnych

prof. ndzw. dr hab. inż. Hanna Żakowska
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań

 

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2012(2), str. 30-33

 

Rozwój wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, stopniowe wyczerpywanie się światowych zasobów ropy, a także problemy techniczne i ekonomiczne związane z recyklingiem odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, skłoniły naukowców do poszukiwań alternatywnych materiałów do produkcji opakowań.

Jednym z rozwijanych kierunków były działania służące opracowywaniu technologii produkcji tradycyjnych tworzyw sztucznych, powstających nie z ropy naftowej, ale z surowców odnawialnych. Przykładem takiego materiału jest polietylen uzyskiwany z etanolu, tzw. „zielony polietylen”. Brazylijski koncern petrochemiczny Braskem, opracował innowacyjną technologię polimeryzacji etylenu pochodzącego z alkoholu etylowego, wytwarzanego poprzez fermentację surowców roślinnych. Schemat tego procesu został zilustrowany na Rysunku 1.

Rysunek 1. Schemat procesu uzyskiwania „zielonego polietylenu”
z surowców roślinnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie – bibliografia pkt. 1.

 

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-06T10:47:29+00:00 9 lipca 2013|