Recykling w gospodarce o obiegu zamkniętym – zmiana definicji i metody obliczeniowej

Jednym z priorytetowych wyzwań, jakie postawiła przed krajami członkowskimi Unia Europejska jest stworzenie społeczeństwa recyklingu o wysokiej wydajności zasobów. Jak każdy cel również ten powinien być mierzalny, realistyczny i określony w czasie. Spodziewane zmiany w zakresie wielkości parametrów określających społeczeństwo recyklingu skłoniły polityków oraz przedstawicieli europejskiego przemysłu i firm związanych z gospodarką odpadami do dyskusji na temat definicji i metod obliczeniowych recyklingu.

Piotr Grodkiewicz

Źródło: Logistyka Odzysku nr 3/2015(16), str. 58-60

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)

ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-02T10:45:43+00:00 17 września 2015|