PSZOK – nowy obowiązek gmin

Ogólnopolska Konferencja Pszok PoznańRelacja z konferencji

„PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nowy obowiązek gmin”Logotyp Ekorum
23-24 kwietnia 2013
Poznań-Brandenburgia

Już wkrótce na terenie Polski PSZOK-i staną się integralnym elementem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Od 1 lipca 2013 roku kompletny system zapewniający odebranie odpadów od mieszkańców musi być gotowy. Stąd zorganizowana przez Ekorum 2. Ogólnopolska Konferencja „PSZOK – punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – nowy obowiązek gmin” cieszyła się dużym zainteresowaniem – zgromadziła przedstawicieli gmin, związków gmin oraz zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych. Spotkanie odbyło w dniach 23-24 kwietnia 2013 r. Zostało połączone z wyjazdem technicznym do Brandenburgii, którego celem była wizytacja tamtejszych punktów zbiórki odpadów.

Obrady rozpoczął dr Paweł Szyszkowski, którego wystąpienie dotyczyło wymagań organizacyjnych PSZOK m.in.: zapisów ustawowych, wypełnienia zadań, rodzaju zbieranych odpadów oraz zlokalizowania punktu na terenie gminy.

„PSZOK-i mają wspomagać system tak, aby z jednej strony był on jak najbardziej wygodny dla mieszkańców, ale jednocześnie zapewniał realizację nakładanych na gminę limitów dotyczących osiągania odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczania ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowisku” – posumował
Dr Szyszkowski.

Wymagania techniczne w tworzeniu i funkcjonowaniu efektywnego PSZOK, jego wyposażenie oraz koszty budowy przedstawił Andrzej Krzyśków z proGEO Sp. z o.o. Przedstawił szczegółowo etapy procesu inwestycyjnego oraz poziomy nakładów inwestycyjnych na realizację PSZOK.

„W związku z przewidywanym rozwojem selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców (podniesienie cen odbioru odpadów zmieszanych oraz wzrostem świadomości ekologicznej mieszkańców) należy przewidzieć możliwość sukcesywnej rozbudowy PSZOK” – podsumował Andrzej Krzyśków.

Robert Złotek wraz z Ewą Błaszyk-Uniejewską z WFOŚiGW z Poznania przedstawili możliwości dofinansowania budowy PSZOK wskazując formy, zasady i warunki finansowania. Ponadto wyjaśniona została kwestia pomocy publicznej w zakresie budowy i funkcjonowania PSZOK.

Zarządzanie efektywnym PSZOK przedstawił Mariusz Piasecki, prezes MZK Stalowa Wola. Na przykładzie „Rupieciarni” zaprezentował szczegółowe działania punktu m.in. zestawił wyliczenie koszów jakie ponosi mieszkaniec Stawowej Woli kiedy odpady zbierane są selektywnie w punkcie (0,31 zł) oraz poza nim (2,11 zł).

„W 2012 roku odnotowaliśmy ponad 100% wzrost zbiórki odpadów mieszanych w Rupieciarni, w stosunku do 2011 roku. Obecnie wynosi on 4,84 %” – podsumował prezes Piasecki.

Z tematem mobilnej zbiórki odbioru odpadów wystąpił Daniel Tylak, Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Wskazał jak zorganizować i przeprowadzić zbiórkę za pomocą mobilnego punktu zbierania odpadów oraz przybliżył koszty oraz spodziewane efekty funkcjonowania takiego systemu.

Podczas obrad Dariusz Piechota z Elektrorecykling Nowy Tomyśl przedstawił korzyści dla gmin, jakie niesie udział w projekcie ELEKTRYCZNE ŚMIECI. System ten poprzez ujednoliconą sieć różnorodnych form zbierania elektrycznych śmieci jest praktycznym rozwiązaniem dla mieszkańców, samorządów i biznesu. Zapewnia zagospodarowanie odpadów elektrycznych i elektronicznych wytworzonych na terenie gminy.

Krzysztof Cal z firmy Bewa przedstawił modułowy system budowy PSZOK. Wskazał na funkcjonalność takiego podejścia oraz oszczędność powierzchni i czasu realizacji przy zastosowaniu rozwiązań prefabrykowanej konstrukcji PSZOK.

Z kolei zasady budowy i funkcjonowania PSZOK w ramach porozumienia międzygminnego przedstawił dr Jędrzej Bujny, wskazując wady oraz zalety takiego modelu współpracy.

Dalsza część obrad poświęcona była planom budowy PSZOK. Temat został omówiony przez Aldonę Sobolak z Urzędu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie gmina ogłosiła osobny przetarg na budowę i eksploatacje punktu.

Następnie Arkadiusz Bloch ze Związku Gminnego Zagłębia Miedziowego przedstawił plan budowy międzygminnego punktu zbiórki, który w 60% dofinansowany będzie z NFOŚiGW.

Jak zwykle entuzjastyczne przyjęte zostało wystąpienie Krzysztofa Krauze, Prezesa ZZO Poznań, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami w prowadzeniu poznańskich „gradowisk”. Wskazał najważniejsze elementy, które sprzyjają powodzeniu tego typu inwestycji i pełnej akceptacji społecznej.

Doświadczeniami z zarządzania szczecińskimi EKOPORT-ami podzielił się Jakub Kujtach z Urzędu Miasta Szczecin. Przedstawił efekty działania sieci punktów zlokalizowanych w całym mieście, gdzie cześć punktów zostało zmodernizowanych, a ponadto miasto planuje budowę dwóch dodatkowych punktów.

Renata Czarnecka z Komunalnego Związku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” przedstawiła doświadczenia w funkcjonowaniu 10 punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, które od ponad 12 lat funkcjonują na terenie zrzeszonych gmin. System stacjonarnych punktów uzupełniają mobilne zbiórki odpadów. Ponadto przedstawione zostały koszty funkcjonowania i organizacji punktów zbiórki w 2012 roku wraz z działaniami edukacyjnymi, jakie prowadzi związek.

W drugim dniu konferencji został zorganizowany wyjazd techniczny do Brandenburgii, gdzie wizytowane były trzy centra recyklingu obsługujące gminy zrzeszone w tamtejszym związku komunalnym. Odwiedzone punkty charakteryzują się przyjazną oraz przemyślaną koncepcją funkcjonalną. Mieszkańcy mogą przywieźć do nich odpady komunalne oraz niebezpieczne, a wszystkie kontenery są dokładnie oznaczone, co eliminuje problem błędnej segregacji odpadów. Dzięki temu mieszkańcy oraz pracownicy przedsiębiorstw mają możliwość szybszego i bezproblemowego unieszkodliwiania odpadów.

Dodatkowo na dachach wszystkich punktów zainstalowano panele słoneczne o wydajności ok. 65 kWh każda. Pozyskana energia elektryczna jest wykorzystywana na potrzeby punktu, a nadwyżka przesyłana do publicznej sieci energetycznej.

„Lokalizacja to jedno z najważniejszych aspektów organizacji PSZOK. Ich optymalne umieszczenie, blisko strumienia, przekłada się to na efektywność samego punktu. Skoro gmina wyda pieniądze na budowę PSZOK logiczne jest by punkt był „blisko mieszkańców”, by faktycznie wspomagał system zbiórki odpadów, nie był tylko odhaczonym zadaniem. Rupieciarnia umiejscowiona w centrum Stalowej Woli zbiera blisko 5% całości wytworzonych odpadów. Z kolei przykłady z Brandenburgii udowadniają, że ten poziom może wzrosnąć do 45%. Te dane wskazują, że warto uwzględnić aspekt lokalizacyjny PSZOK w projekcie inwestycyjnym” – podsumował Paweł Szadziewicz, Dyrektor w Ekorum.

Fotorelacja na stronie www.ekorum.pl

Konferencja Pszok

Poznań 15-05-2013

Organizator:

EKORUM
tel. +48 61 67 00 965
tel. +48 608 332 700
e-mail: ekorum@ekorum.pl

MM_Damian 2018-08-07T14:07:25+00:00 11 sierpnia 2012|