Poznań jesienną stolicą branży ochrony środowiska

Maszyny i technologie, które łączą w sobie niskie koszty z wysoką wydajnością zobaczyć można na ekspozycji targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. W targach biorą udział wystawcy z Polski oraz zagranicy. Nie możemy też zapominać o wydarzeniach, których na targach odbywa się blisko 50, a najważniejszym jest debata inaugurująca targi „Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny”. Zarówno ekspozycja, jak i dyskusje targowe stanowią zbiór informacji o najnowszych trendach. To aktualna wiedza o tym, jakich zmian w zakresie ekologii możemy się spodziewać w najbliższych latach.

Sprostanie wyzwaniom, jakie stawia przed nami Unia Europejska, zachodzące zmiany gospodarcze oraz społeczne wymagają ciągłego rozwoju i doskonalenia. Firmy, samorządy, a także sami mieszkańcy poszukują rozwiązań, dzięki którym zaoszczędzą czas, pieniądze oraz zasoby naturalne. Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, czyli dawniejsze targi Poleko, Komtechnika i Gmina, stanowią przegląd technologii w duchu eko oraz smart, a także  aktualny głos branży na temat kierunków zmian.

Papież Franciszek o ekologii

Ochrona środowiska dotyczy każdego mieszkańca Ziemi. Z myślą o niej powstała encyklika papieska „Laudato Si” poświęcona trosce o Ziemię, jako Wspólny Dom. To ten dokument będzie głównym tematem dyskusji panelowej inaugurującej targi POL-ECO-SYSTEM „Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny”, w której udział wezmą wybitni goście: Jego Eminencja Kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson, Przewodniczący Papieskiej Rady “Iustitia et Pax”, Minister Środowiska Maciej H. Grabowski oraz reprezentant Prezydenta RP.

Moderatorem dyskusji jest prof. Andrzej Mizgajski, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Dyskusja pod tytułem „Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny” odbędzie się pierwszego dnia targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu i będzie integralną częścią uroczystości otwarcia targów,  która rozpocznie się o godzinie 12 .00 .

Debata pt. „Ekologia w jedności z ekonomią” od 3 lat zajmuje istotne miejsce wśród imprez w programie targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. Tegoroczne spotkanie dyskusyjne będzie koncentrowało się na wymiarze globalnym. Wprawdzie rośnie świadomość ekonomicznego wymiaru ochrony środowiska, jednak nazbyt rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak silny jest kontekst globalny tych powiązań. Zmiany klimatyczne, brak powszechnego dostępu do wody o odpowiedniej jakości, eksploatacja zasobów przyrodniczych w tempie przekraczającym ich odnawianie się to przykłady globalnych problemów ekologicznych o rosnącym znaczeniu dla światowego systemu ekonomicznego. Globalizacja nie ogranicza się tylko do gospodarki i rynku, gdyż coraz wyraźniejszy staje się światowy zasięg kwestii ekologicznych. Organizacje o zasięgu światowym formułują kierunki działań strategicznych i podejmują próby wyznaczenia obligatoryjnych celów dla zmniejszenia presji człowieka na ekosystem Ziemi.

Papież Franciszek pisze w swojej encyklice, że liczne badania naukowe pokazują jednoznacznie, iż globalne ocieplenie jest efektem emisji gazów cieplarnianych, która jest “przede wszystkim wynikiem działalności człowieka”.

Jeśli będziemy kontynuować obecny trend, to już w tym stuleciu – z bardzo poważnymi konsekwencjami dla nas wszystkich – staniemy się świadkami nadzwyczajnych zmian klimatu i bezprecedensowej destrukcji ekosystemów – alarmuje Papież w encyklice „Laudato Si”.

Niewątpliwie dyskusja o papieskiej encyklice na targach POL-ECO-SYSTEM stanowi unikalne w skali Polski wydarzenie.

Termin i miejsce:

Dyskusja panelowa „Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny”
27 października 2015 r., godzina 13.15,
Sala Ziemi, Pawilon 15, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowo w pawilonach

Na tegorocznych targach POL-ECO-SYSTEM prezentują się firmy z Austrii, Czech, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Nie brakuje również stoisk najważniejszych izb i instytucji branżowych: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, NFOŚiGW, WFOŚiGW, GIOŚ, KIGO, IGEiOŚ, KAPE, KFDZOM. Warto też wspomnieć, że w pawilonie 8A na stoisku 2 zlokalizowany jest punkt konsultacyjny Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zakres tegorocznej ekspozycji targów to m.in. energia i energia odnawialna, w tym biomasa, pellety i biogaz, gospodarka odpadami i recykling, ochrona powietrza i klimatu, wibracje i hałas, rekultywacja i rewitalizacja, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przeciwpowodziowa, utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja terenów zielonych (gospodarka komunalna), transport zrównoważony, produkty i usługi dla samorządów.

Dodatkowo na terenie zewnętrznym (27-29.10.2015 r.) odbywać się będzie City Truck Show, czyli pokazy pojazdów komunalnych na żywo. W przestrzeni specjalnej zlokalizowanej na placu między pawilonami 8 a 5A zademonstrowana zostanie praca maszyn i pojazdów, które na co dzień poprawiają jakość naszego życia oraz przyczyniają się do tego, by miasta i wsie były czyste i przyjazne dla ich mieszkańców. Tu „przy pracy” zobaczymy urządzenia takich firm, jak Apriva, Bergmann oraz Toolmex Truck.

Przyznane Złote Medale targów POL-ECO-SYSTEM 2015

W pawilonach znajdziemy 9 laureatów tegorocznego konkursu o Złoty Medal MTP. A są to:

  • agregat prądotwórczy  BIO VAPOR CHP zasilany gazami
  • z przetwórstwa biomasy (firma  „Mielec-Diesel” GAZ Spółka
  • z o.o. z Mielca). Pawilon 7A, stoisko 58
  • palnik na biomasę Pellas X REVO mini (Pellas X Sp. z o.o. Sp. k. z Piły). Pawilon 7A, stoisko 27
  • kompletna kontenerowa elektrownia 2-modułowa zasilana gazami odpadowymi (P.P.U.H. „Horus-Energia” Sp. z o.o. z Sulejówka). Pawilon 7A, stoisko 11
  • uniwersalny rozdrabniacz AXTOR 6010 z serii green efficiency (Agrex-Eco Sp. z o.o. z Warszawy). Pawilon 5A, stoisko 8
  • urządzenie do mycia pojemników na odpady TEC ME LIMPMATIC (APRIVA Sp. z o.o. z Poznania). Pawilon 5, stoisko 84
  • FleetKleen™ środek do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni – bioremediacyjny produkt z linii SpillAway™ (ENAN S.A. z Dzierżoniowa). Pawilon 8A, stoisko 41
  • zamiatarka miejska Kärcher  MC 130 oraz wielofunkcyjny pojazd  komunalny Kärcher MIC 50 (Kärcher Sp. z o.o. z Krakowa). Pawilon 5, stoisko 50
  • śmieciarka OLYMPUS Min (TERBERG MATEC POLSKA Sp. z o.o., z Płochocina). Pawilon 5, stoisko 4.

Nowości, nowinki i inspiracje

Wielu wystawców na targach w Poznaniu prezentuje tegoroczne nowości. W pawilonach zobaczyć możemy modele rozdrabniaczy, przesiewaczy, separatorów, brykieciarek, pras belujących, rębarko-rozdrabniaczy, czy też suszarni taśmowych. Nie brakuje też najnowszego sprzętu komunalnego do letniego i zimowego utrzymania dróg oraz terenów zielonych, a także skomplikowanego sprzętu do analiz i pomiarów zanieczyszczeń. Targi to szansa, by poznać nowe rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami – od nowoczesnych systemów koszy i precyzyjnego ważenia śmieci, poprzez technologie do stabilizacji odpadów, po narzędzia mobilne.

Wystawcy jako tegoroczną nowinkę prezentują również technologie poprawiające komfort i jakość życia, jak choćby automatyczną identyfikację kontenerów, up-grade nawigacji tras odbioru śmieci, czy też bio-środki chemiczne do czyszczenia czy odtłuszczania powierzchni.

Nowości na targach POL-ECO-SYSTEM zobaczymy na stoiskach firm: Agrex-Eco (Pawilon 5A, stoisko 8), Arcon Polska (Pawilon 5A, stoisko 4), Asket (Pawilon 7A, stoisko 30), Atmoservice (Pawilon 8A, stoisko 36), Atut (Pawilon 8A, stoisko 44), C-Trace (Pawilon 5, stoisko 61), Enan (Pawilon 8A, stoisko 41), Equipo (Pawilon 5, stoisko 96), HSM (Pawilon 5A, stoisko 11), In-Tend (Pawilon 5, stoisko 3), Meva-Pol (Pawilon 5, stoisko 85), Orwak Polska (Pawilon 5, stoisko 85), Pronar (Pawilon 5, stoisko 20), Trymet (Pawilon 5A, stoisko 25), Untha (Pawilon 5A, stoisko 16), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Pawilon 8A, stoisko 18) czy X-Track (Pawilon 5, stoisko 28).

Smart city na żywo

Podczas wizyty na targach POL-ECO-SYSTEM warto zajrzeć do Miasteczka Ekologicznego. W tym roku unikatowo zaaranżowany pawilon 8 odsłoni przed nami interaktywną przestrzeń, gdzie zobaczymy m.in. przydomową oczyszczalnię ścieków, słupy oświetleniowe ze zintegrowanym koszem na odpady, kompostowniki, deszczownice, systemy nawadniania, filtry do studzienek, pojemniki podziemne i półpodziemne na odpady, a także szereg urządzeń z zakresu gospodarki komunalnej, jak kosiarki, myjki, szorowarki, zamiatarki. Prezentowane są także biotechnologie do oczyszczania zbiorników wodnych oraz nowoczesny sprzęt badawczy i diagnostyczny do weryfikacji parametrów wewnętrznych i zewnętrznych budynków, rozwiązań pasywnych w budownictwie i sprawności instalacji OZE.

W Miasteczku zaparkowały również elektryczne skutery miejskie, rowery hybrydowe z elektrycznym wspomaganiem oraz auta osobowe (takich marek jak Ford, Skoda czy Fiat) i inne pojazdy napędzane alternatywnym paliwem CNG i LNG. Część z nich stanowi tzw. Strefę Metanu. Uzupełnieniem ekspozycji są kompresory bezolejowe przeznaczone do przy-firmowego i przy-domowego tankowania pojazdów gazem ziemnym (CNG) oraz samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Ponadto wystawcy prezentują rozwiązania dedykowane do przestrzeni miejskich, jak oznaczenia dla niewidomych i niedowidzących oraz tzw. małą architekturę miejską, jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz kosze i worki na psie odpady. W ramach Miasteczka zobaczymy także Autobus Energetyczny, który stanowi jeden z obecnie realizowanych projektów edukacyjno-informacyjnych Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Tegoroczni uczestnicy Miasteczka Ekologicznego to: Astrini Design, Auch Studio, Bemo Motors, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Compillar, Cubogas BRC Fuelmaker Distribution Hub Poland, Fraikin, Fundacja Green Fuel, Husqvarna Poland, Ibombo, Infraster, Kärcher, Klaster „Zrównoważona Infrastruktura”, Kopert Polska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Lecha, LS-Plus, Mikroorganizmy EM, MPI, PGNiG, Polskie Pojemniki, Prosperplast, S2 Projekt, Skoda-Volkswagen, T&T Proenergy, Towarzystwo na Rzecz Ziemi.

Istotnym elementem uzupełniającym przestrzeń są konferencje odbywające się w salce w ramach Miasteczka: Międzynarodowa Konferencja NGV „Metan dla motoryzacji” (27.10.2015 r.), konferencja “Inteligentne rozwiązania dla samorządu terytorialnego” (28.10.2015 r.) oraz konferencja Biomasa – Energia Biznesu 2015 (29 i 30.10.2015 r.).

W tyglu wydarzeń

O programie wydarzeń POL-ECO-SYSTEM powiedzieć „dużo”, to jak nie powiedzieć nic. Jedni twierdzą, że jest to uzupełnienie prezentowanej na targach oferty, drudzy są zdania, że jest wręcz odwrotnie. Jakby nie patrzeć – program konferencji targów jest zróżnicowany i mocny merytorycznie. Przez 4 dni targowe w kilkunastu salach odbywają się seminaria, które poruszają najistotniejsze kwestie związane z ekologią, jak choćby finansowanie, zmiany w przepisach prawnych, czy też najświeższe doświadczenia rodzimych i zachodnich firm.

Nie sposób wymienić wszystkich, ale warto wspomnieć o tych najbardziej znanych, jak Envicon, Forum Czystej Energii, Forum Recyklingu, Strefa RIPOK, Glob Pełen Energii, Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska, jak i o nowych, debiutujących w tym roku, jak Strefa Ograniczania Niskiej Emisji, Strefa Kariery, Norweski Dzień Innowacji, czy konferencja „Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska – programy, konkursy, zasady finansowania”.

Envicon – Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska. Sesje: gospodarka odpadami, energia z odpadów, gospodarka wodno-ściekowa, europejskie korytarze transportowe w kontekście wyzwań środowiskowych, innowacje w ochronie środowiska i zrównoważony rozwój w biznesie, seminarium „nasze zasoby są policzone”.

26-27.10.2015 r., Pawilon 15, sale konferencyjne: 1.A, 1.B, 1.F, 1.G.

Forum Czystej Energii – tematyka m.in. finansowanie i systemy wsparcia inwestycji OZE, mikroinstalacje i instalacje PV, nowoczesne ciepłownictwo i mix energetyczny.
27-29.10.2015 r., Pawilon 7A, stoisko 71, sala konferencyjna.

Glob Pełen Energii – m.in. „Energetyczny Talk Show” – prosument, sytuacja na rynku mikoinstalacji, rynek i inwestycje, pompy ciepła, termomodernizacja budynków czy też forum techniczne fotowoltaika oraz wentylacja.

27-29.10.2015 r., Pawilon 7A, stoisko 59, sala konferencyjna.

Forum Recyklingu – dyskusje m.in. o gospodarce odpadami komunalnymi i problemowymi.

27-29.10.2015 r., Pawilon 5, sektor G, stoisko 132, sala konferencyjna.

Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska – „Nowa polityka ochrony środowiska w Polsce. Modele finansowania zrównoważonego rozwoju”. WFOŚiGW

28.10.2015 r., Pawilon 15, sala 1.F

Strefa RIPOK – rozmowy i konsultacje poświęcone najważniejszym kwestiom dotyczącym zarządzania i funkcjonowania zakładów zagospodarowania odpadów o statusie RIPOK.

27-29.10.2015 r., Pawilon 5, sektor F, stoisko 131, sala konferencyjna.

NOWOŚĆ! Strefa Ograniczania Niskiej Emisji – zaplanowane panele to m.in. wpływ powietrza na zdrowie, środowisko i gospodarkę, przepisy unijne i krajowe w zakresie ochrony powietrza (w tym ustawa antysmogowa oraz plany gospodarki niskoemisyjnej), środki finansowe na ograniczanie emisji czy też programy ograniczania niskiej emisji.

27-29.10.2015 r., Pawilon 8, stoisko 48, sala konferencyjna.

NOWOŚĆ! Strefa Kariery – najnowsze oferty pracy z sektora ochrony środowiska, informacje o istniejących zawodach i specjalizacjach, porady fachowców. Obecni w Strefie specjaliści i doradcy pomogą zrozumieć tendencje na rynku zatrudnienia i zidentyfikować najbardziej przyszłościowe zawody sektora ochrony środowiska.

27-30.10.2015 r. , Pawilon 8A, stoisko 25.

Norweski Dzień Innowacji – sesje tematyczne: zrównoważone rozwiązania projektowe i technologiczne dla samorządów i przemysłu oraz odpady organiczne cennym surowcem. Konferencja połączona z business mixer firm polsko-norweskich.

28.10.2015 r., Pawilon 10 (centrum Prasowe MTP).

Konferencja „Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska” – panele m.in.: krajowe środki na finansowanie inwestycji prośrodowiskowych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej), dotacje na ochronę środowiska (planowane w 2015 i 2016 r. programy i konkursy), programy Horyzont 2020 oraz Life.

28.10.2015 r., Sala Zielona, Hol Wschodni.

Manewry ratownicze i pokaz najnowszego sprzętu

Ochrona człowieka i przyrody w dużej mierze zależy także od narzędzi, którymi dysponują jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak Państwowa Straż Pożarna. Dlatego tak ważne jest doskonalenie umiejętności strażaków oraz wyposażanie jednostek w najlepszy sprzęt, by system ratownictwa środowiskowego i ekologicznego mógł działać sprawnie.

Podczas targów POL-ECO-SYSTEM Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu będzie prezentować najnowszy specjalistyczny sprzęt do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych, który został zakupiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”. Nowoczesny sprzęt specjalistyczny zostanie zaprezentowany na zewnętrznym stoisku wystawienniczym. Kulminacja strażackich atrakcji będzie miała miejsce w dniu 29.10.2015 r. o godz. 11.00, kiedy to zostanie zorganizowana konferencja naukowo-techniczna „Zapobieganie i likwidacja skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych”. Konferencja zakończy się dynamicznym pokazem ratowniczym, zorganizowanym na placu przed pawilonem 15 (ok. 12.30). Pokaz będzie trwał ok. 20 – 30 minut.

Dodatkowo w dniach 27 – 28 października strażacy ze specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Konina, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego, Piły i Poznania podczas targów wezmą udział w manewrach ratowniczych. Strażacy będą doskonalić swoje umiejętności z zakresu identyfikacji i likwidacji zagrożeń CBRNE, a wszystko to będzie się działo pomiędzy stoiskami wystawców i rzeszami zwiedzających, których spontaniczne reakcje dodadzą zapewne waloru realności likwidowanych zagrożeń. W godzinach 10.00 – 15.00 na placu przy Pawilonie 8A, w łączniku pomiędzy pawilonami, a także na stoisku informacyjno-edukacyjnym KW PSP w Poznaniu w Pawilonie 8A strażacy będą ćwiczyć komponent ratownictwa medycznego. Uzupełniającą atrakcją dla zwiedzających  będzie możliwość nauki pierwszej pomocy pod okiem wykwalifikowanych strażaków – medyków.

Czas i miejsce:

29.10.2015, g. 12.10, plac przed Pawilonem 15 – pokazy dynamiczne

27-28.10.2015 r., teren targów – manewry ratownictwa medycznego

27-30.10.2015 r. – pawilon 8A stoisko 17

Prestiżowa wystawa ECO DESIGN

Zrównoważony, świadomy i odpowiedzialny design dotyczy każdej branży i dziedziny gospodarki, począwszy od tworzenia
w duchu recyklingu i upcyklingu, po produkcję ekologicznych samochodów, maszyn o niskim zużyciu energii oraz budownictwo pasywne. Słowem, produkt eko to ten, którego wyprodukowanie i stosowanie przez użytkownika odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Takie produkty i usługi zgłoszono do konkursu ECO DESIGN.

W wyniku preselekcji, jury, w skład którego weszli: prof. Marek Owsian (Dziekan Wydziału Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), Aleksandra Malarz (Dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska), Wiesława Galińska (Dyrektor Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich), Paweł Grobelny (projektant, kurator wystaw) oraz Łukasz Nowacki (eko-designer, założyciel Fundacji Transformacja) zadecydowało o zakwalifikowaniu do wystawy finałowej
57 produktów, które można oglądać na targach POL-ECO-SYSTEM w pawilonie 7A. Spośród nich zostaną wyłonieni laureaci, którzy odbiorą nagrody z rąk Ministra Środowiska.

Konkurs ECO DESIGN 2015 skierowany jest do producentów, dystrybutorów oraz usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska. Konkurs finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czas i miejsce:

27-30.10.2015, Pawilon 7A

—————

Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, 27-30.10.2015 r.

Godziny zwiedzania: 9.00-17.00 (ostatni dzień 9.00-14.00).

Szczegółowy program wydarzeń, lista wystawców, nowości oraz więcej informacji o targach na stronie www.polecosystem.pl

—————-

Kontakt dla mediów

PR targów POL-ECO-SYSTEM:

Dominika Redlicka, tel. 61/ 869-20-92, e-mail: dominika.redlicka@mtp.pl

Biuro prasowe MTP:

Karolina Nawrot, tel. 61/ 869-23-09, e-mail: karolina.nawrot@mtp.pl

MM_Agnieszka 2018-08-02T07:48:07+00:00 23 października 2015|