Odzysk wody w Australii

Australia uważana jest za najuboższy w wody powierzchniowe kontynent świata. Wiele rzek ma charakter wyłącznie okresowy, a i liczba jezior ściśle zależy od wielkości opadów atmosferycznych. Sam przebieg opadów w ciągu roku jest niezmiernie zróżnicowany. Australia bywa nawiedzana przez powodzie, a nawet przez cyklony tropikalne, ale przede wszystkim często występują tam kilkuletnie okresy suszy.

Zmiany klimatyczne i ograniczone zasoby wodne kontynentu pobudzają władzę Australii do rozwijania metod efektywnego korzystania z zasobów wodnych.

Poniżej przedstawiamy przykłady gospodarowania wodami w Australii:Australia Refill your water bottle and reduce reuse recycle

  • Lista tam i rezerwuarów wodnych w Australii jest długa. Budowa części z nich była ostro kwestionowana przez ekologów. Jednak w przeważającej części kraju, wody powierzchniowe przechowywane w sztucznych zbiornikach są głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę.
  • Odsalanie wody morskiej odgrywa coraz większą rolę w zaopatrzeniu w wodę. Obecnie w trakcie budowy jest kilka zakładów odsalania zlokalizowanych w całym kraju.
  • Odzysk wody z oczyszczonych ścieków również staje się coraz bardziej popularny. Taka woda jest niezdatna do picia, ale użyteczna do nawadniania terenów zielonych, pól golfowych, zastosowań przemysłowych, czy nawet terenów upraw rolnych.
  • Odzysk deszczówki to niezależne źródło wody dla gospodarstwa. Może stanowić źródło do nawadniania lub spożycia (po odpowiednim oczyszczeniu np. skierowaniu do grawitacyjnego przesączania).
  • Wśród krajów OECD Australia jest na czwartym miejscu odnośnie wielkości zużycia wody na jednego mieszkańca. Rząd stara się wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z wody. Przykładowo, w określonych sezonach, zabronione jest podlewanie ogrodów, używanie zraszaczy, mycie samochodów, chodników, czy napełnianie basenów.
  • Pod powierzchnią kontynentu australijskiego znajduje się Wielki Basen Artezyjski, który jest uważany za największy naturalny zbiornik wody podziemnej na świecie. Dostępność tej wody jest jednak ograniczona. Głębokość zalegania warstwy wodonośnej często przekracza ponad 3 km i przykryta jest nieprzepuszczalnymi, twardymi utworami skalnymi. Jednak podróżując po kontynencie można napotkać wiele stacji uzupełniania wody butelkowej. Woda taka jest oczyszczona lub pochodzi z naturalnych źródeł. Takie stacje promują nie tylko oszczędzanie wody, ale przede wszystkim energii i zasadę unikania powstania odpadów. Nie ma potrzeby kupowania napojów w plastikowych butelkach, jeżeli z kranu leci woda zdatna do picia. Należy wielokrotnie używać tych samych pojemników, zamiast produkować kolejne odpady.
    BM

ŹRÓDŁA:
wikipedia Water_supply_and_sanitation_in_Australia
wikipedia Water_restrictions_in_Australia
uq.edu.au sustainability/water-bottle-refill-stations
savewater.com.au how-to-save-water

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2014 (10), str.65

MM_Damian 2018-08-01T12:32:52+00:00 25 czerwca 2014|