Muda

MUDA, tłumaczona z języka japońskiego oznacza marnotrawstwo, a dokładnie dążenia zmierzające do jego ograniczenia.

Każde działanie, które zużywa zasoby, nie dodając wartości, jest marnotrawstwem. Taiichi Ohno, japoński inżynier, opracował Toyota Production System (TPS), który eliminuje 3M, czyli muda oraz towarzyszące jej muri (przeciążenie) i mura (nierównomierność). Twórca TPS sklasyfikował marnotrawstwo w siedmiu kategoriach: nadprodukcja, zapasy, braki, ruch, przetwarzanie, oczekiwanie oraz transport. Jak unikać marnotrawstwa w przedsiębiorstwach i codziennym życiu? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w szóstym numerze Logistyki Odzysku.

Tematy, które poruszyliśmy to:

  • Koncepcja Lean Management wg Toyota
  • Muda wg Toyota
  • Muda wg Panasonic
  • Stanisław August Poniatowski i selektywna zbiórka odpadów
  • Deponowanie to muda
  • Czy niesegregowanie odpadów w gospodarstwie domowym jest marnotrawstwem?
  • Przeciwdziałanie marnotrawstwu w zakresie transportu w ramach krajowego systemu recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji

Zamów czasopismo!

MM_Agnieszka 2018-08-06T13:23:41+00:00 5 stycznia 2013|