Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

Kolejne Kongresy ENVICON, jako nowa formuła zjazdów ekologicznych towarzyszących Targom POLEKO, odzwierciedlały zmieniające się problemy, ukazując jednocześnie systematyczne podnoszenie standardów ochrony środowiska. Tegoroczna edycja była więc okazją do podsumowania dokonań, ale i wskazania zadań w kontekście nowego programu działań Unii Europejskiej w sektorze środowiska.

envicon międzynarodowy kongres ochrony środowiska

Dobrą tradycją ENVICON-u jest to, że koncentruje się na newralgicznych problemach inżynierii komunalnej i administracyjnego zarządzania środowiskiem. Także w tym roku jednym z najważniejszych tematów była ocena kolejnej fazy transformacji gospodarki odpadami. Również w gospodarce wodno-ściekowej, jako kraj, dalecy jesteśmy od osiągnięcia zadowalającego stanu, a diagnozy i kierunki działań były prezentowane w ramach odrębnych sesji. Nowym zakresem tematycznym tegorocznej edycji Kongresu była problematyka innowacji w ochronie środowiska. To wyraźne dowodzi, że satysfakcja z osiągnięć nie może przysłaniać kolejnych wyzwań, którym sprostamy tylko wówczas, jeśli uda się przełamać tradycyjne ścieżki postępowania tam, gdzie nie zapewniają one należytego postępu.

2018-07-30T13:41:35+00:00 15 października 2014|