Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2015

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska EnviconMiędzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON odbywa się w trakcie targów POL-ECO-SYSTEM, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 26-27 października. Podczas tegorocznej edycji poruszane będą tematy związane z gospodarką odpadami – szczególnie zagadnienia związane z instalacjami MBP oraz termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych. Nie zabraknie też zagadnień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – w tym związanych z efektywnością systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wraz z przedstawicielami EurEau – europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – omawiane będą także europejskie modele gospodarki wodno-ściekowej. Z kolei wspólnie z przedstawicielami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce zorganizowane zostanie seminarium dotyczące europejskich korytarzy transportowych w kontekście wyzwań środowiskowych. Wspomniane zagadnienia zostaną rozwinięte podczas pierwszego dnia kongresu – 26 października.

Drugiego dnia (27 października) odbędzie się  seminarium „Nasze zasoby są policzone” zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie EEB (European Environmental Bureau). Równolegle toczyć się będzie także sesja dotycząca innowacji w ochronie środowiska oraz idei powstawania klastrów w branży. W sumie odbędzie się aż 7 paneli dyskusyjnych podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w omawianiu kluczowych dla branży tematów.

Do udziału w tegorocznym kongresie zaproszono wielu przedstawicieli międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska. Swój udział w obradach potwierdził m.in. szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis.

Jak co roku pierwszy dzień Kongresu zostanie podsumowany uroczystą galą. Będzie to znakomita okazja, aby podziękować i przyznać wyróżnienia osobom zasłużonym dla środowiska. Galę poprowadzi Marcin Prokop. Niezapomnianych wrażeń podczas tego wyjątkowego wieczoru dostarczy występ Justyny Steczkowskiej.

Więcej informacji na: www.envicon.abrys.pl

MM_Damian 2018-08-02T09:36:25+00:00 4 maja 2014|