Logistyka Odzysku nr 9 (4/2013)

Temat numeru: Zarządzanie środowiskowe

Tematem 9 numeru jest zarządzanie środowiskowe. Zapytacie Państwo, co to takiego? Zarządzanie środowiskowe, jak każdy inny rodzaj zarządzania, służy skutecznej realizacji celów w danym obszarze. W tym przypadku to zasada zrównoważonego rozwoju wyznacza kierunek. Logistyka odzysku jest tylko narzędziem, które pozwala na dochodzenie do ideału spójnego rozwoju gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wiemy już z lektury poprzednich numerów, że efektem tego podejścia w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat będą produkty zrównoważone. Jednak nas interesuje tu i teraz – jak rodzi się zarządzanie środowiskowe, kto realizuje poszczególne jego elementy, kto za nie odpowiada? Jakie problemy napotykają firmy wrażliwe na aspekty środowiskowego zarządzania przedsiębiorstwem? Czemu służą przeglądy środowiskowe i audyty firm? Czy konieczność raportowania w tym obszarze jest tylko zbędną biurokracją, czy może jednak zmienia nasze otoczenie w pozytywny sposób? Na te pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w dziewiątym numerze czasopisma Logistyka Odzysku.

dr Katarzyna Michniewska
Redaktor naczelny czasopisma Logistyka Odzysku

Wybrane tematy dziewiątego numeru:

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE:

Cykl Kondratiewa
Zielona gospodarka jako priorytet strategiczny Unii Europejskiej
EMAS, czyli efektywne zarządzanie ochroną środowiska
Jak promować biznes przyjazny środowisku?
CSR – strategia firmy czy zabieg marketingowy?

Czy ORGANIZACJE ODZYSKU coś organizują?

CITY MINING – wysypiska polskie kopalnią złota

[su_button url=”/gdzie-kupic/formularz-zamowienia-prenumeraty/formularz-zamowienia-prenumeraty/” target=”blank” style=”glass” background=”#00a19a” center=”yes” icon=”icon: shopping-cart” desc=”Logistyka Odzysku”]Zamów czasopismo[/su_button]

2018-08-02T11:14:14+00:00 3 stycznia 2014|