Informacja o ochronie danych osobowych 2020-02-05T11:24:27+00:00

Obowiązek informacyjny:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Project Zero Waste Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-166), ul. Krzywoustego 82-86, wpis w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000822099, NIP 895-221-38-65, REGON 385230782.
 2. Kontakt do Administratora, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną to: praca@projectzerowaste.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Zgoda:

 1. W przypadku chęci udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym organizowanym przez Project Zero Waste Sp. z o.o. prosimy o dołączenie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Project Zero Waste Sp. z o.o. w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego”
 2. W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Project Zero Waste Sp. z o.o. prosimy dodatkowo o dołączenie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Project Zero Waste Sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))