Konferencja: Logistyka – Współczesne Trendy i Wyzwania

Wydarzenie archiwalne
23-24 kwietnia 2012r. – Łódź

W dniach 23-24 kwietnia br. na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej odbyła się ósma już edycja Konferencji Logistycznej pn. „Logistyka – współczesne trendy i wyzwania”. Organizatorem cyklu jest Koło Naukowe Zarządzania Produkcją i Konsultingu działające przy Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki. KNZPiK od 1995 r. czynnie popularyzuje wiedzę z obszaru zarządzania, jakości i logistyki, organizując szkolenia, konferencje i wyjazdy do firm – by ułatwić studentom i doktorantom przekucie akademickiej teorii w praktykę.

W trakcie dwudniowej konferencji studenci, doktoranci i pracownicy naukowi uczelni wyższych z kraju i zagranicy mieli okazję skonfrontować wyniki swoich badań z opiniami przedstawicieli firm logistycznych (m. in. Flextronics Logistics Poland, PHIN Consulting, C.E.L. Cło Ekonomia Logistyka).

Na zakres tematyczny konferencji składały się rozliczne zagadnienia, takie jak: nowe wyzwania dla zastosowań logistyki, efektywność i integracja łańcuchów dostaw, zarządzanie ryzykiem w logistyce, zarządzanie jakością w łańcuchach dostaw czy benchmarking i dobre praktyki w logistyce.

Organizator planuje ponadto wydanie wszystkich wygłoszonych prezentacji i referatów w formie recenzowanej publikacji książkowej.

2018-08-08T10:12:15+00:00 29 września 2012|