Jak się oblicza opłatę produktową?

mgr inż. Piotr Grodkiewicz,
Specjalista ds. ochrony środowiska EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.

 

Projektując system gospodarki odpadami ustawodawca nałożył na przedsiębiorców odpowiedzialność za właściwe zagospodarowanie odpadów powstałych z opakowań, w których wprowadzili na rynek produkty. Jako narzędzie służące do zmotywowania poszczególnych podmiotów do spełnienia obowiązków w tym zakresie przewidziano opłatę produktową. Można uznać ją za pewnego rodzaju karę za niewykazanie się przez przedsiębiorcę przeprowadzeniem procesów recyklingu i odzysku materiałów, z których pochodziły opakowania jakie wprowadził na rynek. Przed zapłatą tej „sankcji” warto przeanalizować jej wysokość, celowość oraz przede wszystkim możliwość uniknięcia.

 

Źródło: Logistyka Odzysku 4/2014(13), str. 51-53

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Damian 2018-07-30T10:07:45+00:00 30 października 2014|