Gość specjalny z Watykanu na targach POL-ECO-SYSTEM

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM  w Poznaniu (27-30.10.2015 r.) swoją obecnością zaszczyci wysokiej rangi przedstawiciel kurii rzymskiej działającej przy Stolicy Apostolskiej. Jego Eminencja Kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson, Przewodniczący Papieskiej Rady “Iustitia et Pax” weźmie udział w debacie inaugurującej targi POL-ECO-SYSTEM pt. “Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny”.

We wtorek, 27 października 2015 r., bezpośrednio po otwarciu targów POL-ECO-SYSTEM, będzie miało miejsce unikalne w skali Polski wydarzenie. Odbędzie się wyjątkowa dyskusja panelowa „Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny”, w której udział wezmą wybitni goście: Jego Eminencja Kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson, Przewodniczący Papieskiej Rady “Iustitia et Pax”, Minister Środowiska Maciej Grabowski oraz reprezentant Prezydenta RP.

Szczególnym elementem spotkania będzie Encyklika papieska “Laudato si'”, poświęcona trosce o Ziemię jako Wspólny Dom.

Moderatorem dyskusji będzie prof. Andrzej Mizgajski, Przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Audytorium będą stanowili przedstawiciele świata nauki, środowiska ekspertów, organizacji pozarządowych, mediów, a także administracji publicznej, których przedmiotem troski jest ochrona środowiska oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

Debata pod tytułem „Ekologia w jedności z ekonomią” od trzech lat zajmuje istotne miejsce wśród imprez w programie targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu.

Tegoroczne spotkanie dyskusyjne będzie koncentrowało się na wymiarze globalnym. Wprawdzie rośnie świadomość ekonomicznego wymiaru ochrony środowiska, jednak nazbyt rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak silny jest kontekst globalny tych powiązań. Zmiany klimatyczne, brak powszechnego dostępu do wody o odpowiedniej jakości,  eksploatacja zasobów przyrodniczych w tempie przekraczającym ich odnawianie się to przykłady globalnych problemów ekologicznych o rosnącym znaczeniu dla światowego systemu ekonomicznego. Globalizacja nie ogranicza się tylko do gospodarki i rynku, gdyż coraz wyraźniejszy staje się światowy zasięg kwestii ekologicznych. Organizacje o zasięgu światowym formułują kierunki działań strategicznych i podejmują próby wyznaczenia obligatoryjnych celów dla zmniejszenia presji człowieka na ekosystem Ziemi.

„Ekologia w jedności z ekonomią – wymiar globalny”, 27.10 2015 r., godzina 13.15, Sala Ziemi (pawilon 15),  Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM.

MM_Agnieszka 2018-08-01T13:57:49+00:00 23 października 2015|