Ekologia w firmie – świadomy wybór czy chwyt marketingowy?

dr Grzegorz Hoppe Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy w Bydgoszczy

dr Grzegorz Hoppe
Uniwersytet Technologiczno
-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Zrównoważony rozwój, a w szczególności ochrona środowiska naturalnego, to obecnie bardzo modne hasła stosowane przez wiele przedsiębiorstw, które chcą być postrzegane jako przyjazne środowisku. Należy to zagadnienie rozpatrywać co najmniej na dwóch poziomach, a mianowicie zachowań firm związanych z ograniczeniem zużycia zasobów naturalnych oraz stosowaniem przez nie technologii, które są neutralne dla środowiska. W pierwszym przypadku najczęściej mamy do czynienia z realnym procesem pozytywnego wpływu na środowisko, ale jest to podyktowane przede wszystkim wynikającymi z takich działań oszczędnościami kosztów. Firmy dokonują inwestycji w energooszczędne źródła oświetlenia, ogrzewania czy też urządzenia pozwalające oszczędzić zużycie wody. To przykłady, które są oczywiście proekologiczne, ale również mają znaczenie dla ekonomiki działania przedsiębiorstwa. Bardzo często związane jest to także z wdrożeniem przez nie środowiskowej normy ISO (14001). Drugie zagadnienie nie jest już takie proste. Przedsiębiorstwa poprzez swoją działalność gospodarczą dokonują zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Właściwie dotyczy to prawie wszystkich, gdyż niemal każdy proces gospodarczy związany jest z mniejszym lub większym negatywnym wpływem na stan środowiska. Niestety, w tym przypadku bardzo często mamy do czynienia z nieprawdziwymi informacjami przekazywanymi przez firmy o proekologicznej działalności. Przy obecnie obowiązującym systemie prawnym, gdzie dobra wspólne, jak powietrze czy wiele akwenów wodnych, nie są odpowiednio chronione, a ich eksploatacja czy zanieczyszczenie nie powodują najczęściej kosztów dla firm, ekologia staje się zwykłym frazesem. Któż bowiem został zmuszony do niwelacji z powietrza związków chemicznych uwolnionych w procesie produkcji dóbr lub spalania kopalin? Nikt. Firmy chwalą się wprowadzeniem bardziej przyjaznych technologii, ale tak naprawdę przyjaznymi są tylko te, które dla środowiska byłyby neutralne, a takie są niezmiernie drogie. Tak więc, słysząc o ekologii w firmie, warto nieco krytycznie przyjrzeć się, czym ona się zajmuje i jaki jest jej prawdziwy bilans działalności względem środowiska naturalnego.

MM_Damian 2018-07-30T09:01:59+00:00 9 stycznia 2015|