Duszenie Polskiego Transportu (relacja)

Wydarzenie archiwalne
23 maja 2012r – Warszawa

23 maja 2012 r. w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się debata ekspercka pt. „Duszenie polskiego transportu”.


Wśród panelistów znaleźli się między innymi: dr inż. Alvin Gajadhur – rzecznik prasowy Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, poseł Janusz Piechociński, dr Marcin Żemigała z Uniwersytetu Warszawskiego i Redaktor Naczelna „Logistyki Odzysku”, dr Katarzyna Michniewska. Ponad 2-godzinna dyskusja obracała się wokół kwestii związanych z kongestią, trudnościami w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i kwestiami logistycznymi związanymi z EURO 2012. Ożywioną polemikę wywołała teza, iż przyczyną „zduszenia transportu” jest nie tylko przeciążenie i stan dróg, fiskalizm czy ostra konkurencja – ale także konsumpcjonizm i świadome skracanie cyklu życia produktów. Zwrócono uwagę na kwestie związane z logistyką odzysku w transporcie i koniecznością prowadzenia zrównoważonych działań w tym zakresie.

MM_Damian 2018-08-08T09:37:05+00:00 29 czerwca 2012|