dr Paweł Hanczar o perspektywach rozwoju logistyki odzysku w Polsce i na świecie

dr Paweł Hanczar

Zainteresowanie przedsiębiorców wybranym obszarem wiedzy – tutaj logistyką odzysku – znajduje swoje odzwierciedlenie w próbach wykorzystania w nim zaawansowanych metod planowania takich jak optymalizacja czy symulacja, które to podejścia są w mniejszym lub większym stopniu elementami systemów informatycznych klasy APS (ang. advacend planning systems).

 

Źródło: Logistyka Odzysku 2/2013(7), kwiecień-czerwiec 2013, str. 7

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-03T11:46:24+00:00 12 lipca 2013|