Dokumenty potwierdzające recykling i inny niż recykling proces odzysku

Dokumenty potwierdzające recykling i inny niż recykling proces odzysku

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje nowa ustawa dotycząca gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. W związku z tym ustawodawca nakazał przygotowanie nowych rozporządzeń, w tym rozporządzenia dotyczącego wzorów dokumentów potwierdzających recykling oraz inny niż recykling proces odzysku. Prace zakończyły się w grudniu 2014 roku, rozporządzenie weszło w życie 2 stycznia 2015 roku.

Błażej Fidziński

Źródło: Logistyka Odzysku nr 1/205(14), str. 39-40

MM_Damian 2018-07-26T14:17:05+00:00 7 kwietnia 2015|