Dla Miasta i Środowiska – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów

Warszawa, 25.11.2013

Wydział inżynierii chemicznej i procesowej Politechnika WarszawskaJuż po raz jedenasty mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji „Dla Miasta i Środowiska – Problemy Unieszkodliwiania Odpadów” organizowanej przez Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Poruszana w ramach konferencji problematyka unieszkodliwiania odpadów jest ciągle bardzo aktualna. Wydaje się, że głównymi motorami szeroko rozumianej aktywności proekologicznej są zarówno rosnące wymagania dotyczące recyklingu oraz redukcji emisji zanieczyszczeń stawiane przez Unię Europejską, a także kształtująca się świadomość ekologiczna Polaków.

Konferencje zorganizowane w poprzednich latach pokazały, że formuła konferencji, dająca bezpośredni kontakt z prezenterem sprzyja wymianie poglądów i informacji, a niejednokrotnie prowadzi również do ożywionych dyskusji i konfrontacji odmiennych wizji. Mamy nadzieję, że również tegoroczna konferencja spełni swoją pierwotną funkcję i stanie się forum dla twórczych dyskusji związanych z problematyką tej konferencji.

W bieżącej konferencji zostało zarejestrowanych około 50 zgłoszeń. Większość z uczestników weźmie czynny udział w konferencji, prezentując swoje prace w postaci referatów i plakatów. Podobnie jak w ostatnich latach znaczną część prezenterów stanowią doktoranci i młodzi pracownicy naukowi.

dr inż. Robert Cherbański

MM_Damian 2018-08-08T11:04:57+00:00 5 czerwca 2012|