Deponowanie a muda

Michał Pieńkowski

Źródło: Logistyka Odzysku 1/2013(6), str. 28-29

Muda, czyli z japońskiego redukcja marnotrawstwa. Pod terminem tym należy rozumieć wszelkie działania oraz czynności, które wymagają nakładów pracy, a nie tworzą wartości dodanej. Założenia muda pierwotnie związane były z procesami produkcji oraz stanowisk pracy. Jednakże z biegiem czasu znaczenie filozofii marnotrawstwa rozszerzono także do innych sfer działalności m.in. do składowania odpadów. Z punktu widzenia logistyki odzysku odpad wcale nie musi być odpadem, a może stać się pełnowartościowym surowcem.

Pełna wersja artykułu kosztuje 6,15 zł brutto
(artykuł w wersji elektronicznej – format pdf)
ZAMAWIAM

MM_Agnieszka 2018-08-03T12:46:10+00:00 12 lipca 2013|