DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ BAZY EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB) 2022-01-25T10:48:41+00:00

DEKLARACJA O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ BAZY EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Kogo dotyczy?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie starszych kotłów.

Deklarację o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków (CEEB) zobowiązany jest składać:

  • właściciel/zarządca budynków mieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła (formularz A),
  • właściciel/zarządca budynków niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła (formularz B).

W przypadku budynków, w których brak jest uregulowanej sytuacji prawnej (np. brak właściciela budynku, niezakończone postępowanie spadkowe, itd.) – nie ma jednocześnie zobowiązanego do złożenia deklaracji.
W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Terminy:

  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Sankcje:

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Organem wykonawczym jest: wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

MASZ PYTANIA? CHCESZ ZAMÓWIĆ SPRAWOZDANIE?

Zadzwoń lub napisz:

Andrzej Milczarek, tel. 519 184 375andrzej.milczarek@projectzerowaste.pl

Regulamin