Czy audyty ekologiczne są potrzebne polskim przedsiębiorcom na obecnym etapie rozwoju zarządzania środowiskowego w Polsce?

dr inż. Barbara Kozłowska ADIUNKT, WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA, POLITECHNIKA ŁÓDZKA

dr inż. Barbara Kozłowska
ADIUNKT, WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA,
POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Audyt środowiskowy (environmental audit) jest jedną z metod oceny środowiskowej, stosowanej głównie przez zakłady przemysłowe. Polega on na porównaniu faktycznego stanu z przyjętymi kryteriami, którymi mogą być np. wymagania prawne. Audyty środowiskowe rozwinęły się w kilku kierunkach w zależności od celu i zakresu zamawiającego.

W Polsce pierwsze audyty (przeglądy) środowiskowe były przeprowadzane najczęściej w związku z przekształceniami własnościowymi, kiedy następowało wykupienie (całkowite lub częściowe) udziałów przedsiębiorstwa przez inne przedsiębiorstwo (najczęściej zagraniczne). W ten sposób inwestor chciał zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich, władz itp.

Obecnie audyt środowiskowy, określany również jako przegląd ekologiczny, ma dwa znaczenia. Z jednej strony – z punktu widzenia właściciela instalacji – negatywny. Ponieważ art. 237 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) określa, że w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Jest to więc rodzaj kary.

Z drugiej strony zasadniczym problemem każdego przedsiębiorcy jest dotrzymywanie wymagań związanych z poszczególnymi obszarami działalności. Zmieniające się uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska powodują konieczność weryfikacji stanu prawnego działalności podmiotu w przedmiocie ochrony środowiska.

Audyt środowiskowy jest jedną z form weryfikacji zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach powiązanych z ochroną środowiska. Warto więc go wykonać, planując rozwój przedsiębiorstwa. Doskonałym czasem na to jest planowana prywatyzacja, fuzja bądź wejście na giełdę. Warto postarać się o niego także przed rozpoczęciem nowej inwestycji (np. budowlanej), która może oddziaływać na środowisko. Dzięki temu inwestor może ustrzec się przed atakami ze strony organizacji ekologicznych. Audyt ten ma także duże znacznie, gdy przedsiębiorstwo stara się o dotacje z funduszy unijnych. Posiadanie audytu ekologicznego stawia firmę w lepszym świetle. Udowadnia, że dba ona o nasze wspólne środowisko, co jest obecnie sprawą bardzo ważną i godną pochwały.

Źródło: Logistyka Odzysku 2/2015 (11)

MM_Damian 2018-08-02T10:21:51+00:00 2 maja 2014|