Co powoduje zanieczyszczenie powietrza?

Niestety, w naszym otoczeniu jest coraz więcej zanieczyszczeń. W atmosferze wzrasta stężenie dwutlenku węgla, pyłów i innych związków, które negatywnie wpływają na nasz układ oddechowy, podrażniają krtań i oczy. Mogą też wywoływać bezsenność, alergie, bóle głowy i ogólne złe samopoczucie.

Kwaśne deszcze, spowodowane dużym stężeniem SO2 i NO× w powietrzu, powodują zakwaszenie gleby, rzek i jezior, dewastację (niszczenie) flory i zagrożenia dla zwierząt. Uszkadzają też konstrukcje stalowe i budynki.

Smog jest to zanieczyszczone powietrze, zawierające duże stężenia pyłów zawieszonych i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie przemysł i transport.

Dziura ozonowa jest wywołana spadkiem zawartości ozonu  na wysokości 15-20 km w stratosferze atmosfery ziemskiej. Największy wpływ na powiększanie się dziury ozonowej mają freony (chloro- i fluoropochodne węglowodorów alifatycznych) oraz halony i tlenki azotu.

Zwiększenie efektu cieplarnianego – naturalnego zjawiska zachodzącego w atmosferze Ziemi.

Efekt wywołują gazy zwane cieplarnianymi (lub szklarniowymi), które ograniczają wypromieniowanie ciepła powierzchni Ziemi i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej.

ZADBAJ O CZYSTE POWIETRZE

Czyste powietrze to podstawa wszelkiego życia na Ziemi – oddychają nim ludzie, zwierzęta i rośliny.

Niestety, w miarę rozwoju cywilizacji i budowy kolejnych fabryk czy zakładów przemysłowych, nasze powietrze staje się coraz bardziej zanieczyszczone.

Wprowadzenie kilku dobrych zwyczajów do naszego codziennego do naszego codziennego życia pomoże nam zadbać o czystsze powietrze.

2018-07-19T09:29:18+00:00 24 października 2014|