Bilans ekologiczny

POBIERZ

Użytkowniku !
Szanujemy prawa autorskie osób trzecich i prosimy o uszanowanie naszych praw autorskich.

Wszelkie prawa autorskie niniejszej publikacji przysługują jego wydawcy M&M Consulting z siedzibą we Wrocławiu.

Niniejsze wydawnictwo przeznaczone jest wyłącznie do własnego użytku osobistego. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie, udostępnianie publikacji lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione.
Niniejsza publikacja nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
Użytkowanie: wyłącznie w celach prywatnych (własnych)
Drukowanie: wyłącznie na użytek prywatny (własny).
Wykorzystywanie publikacji niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych pod rygorem sankcji przewidzianych ustawą o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.

MM_Agnieszka 2018-08-01T08:35:15+00:00 11 stycznia 2016|