Badania CSR w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych

Badania w obszarze CSR pokazują, że firmy działają nieco powierzchownie, wykorzystując strategię CSR jako działania marketingowe i PR-owe. Chętnie informują o wdrożeniu działań społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu, trudniej przychodzi im mierzenie efektów i komunikacja w tym zakresie. Konsumenci również w ten sposób postrzegają wysiłki firm, które angażują się społecznie – jako poprawę wizerunku. Sami jednak nie poszukują zbyt często informacji na temat CSR, bazując na informacjach zawartych w reklamach.

Jolanta Osiak

Źródło: Logistyka Odzysku nr 2/2015(15), str. 20-22

MM_Damian 2018-07-26T09:32:25+00:00 7 lipca 2015|