Zagrożenia środowiskowe

Każdy z nas, mieszkańców planety Ziemi, jest nierozerwalnie związany ze środowiskiem naturalnym. Jego jakość jest wprost proporcjonalna do jakości naszego życia. Zmiany w środowisku wpływają na wszystkie elementy ludzkiej egzystencji, w tym na najważniejszy, czyli zdrowie.

Obecnie, w obliczu prężnego rozwoju przemysłu i gospodarki, narażenie populacji na szereg czynników środowiskowych jest niestety powszechne. XX wiek przyniósł wiele zdrowotnych następstw, spowodowanych czynnikami środowiskowymi. Najbardziej dramatyczne z nich to katastrofy ekologiczne w Bhopalu i Soveso. Obecnie jednak znacznie groźniejsze jest długotrwałe narażenie na niskie, często podprogowe stężenia lub natężenia czynników szkodliwych.

Kolejnym zagrożeniem jest niewłaściwe odżywianie. Żywność jest znacznie przetworzona i zawiera niezdrowe substancje, które mają konserwować, wzmacniać smak lub zabarwiać produkt. Dodatkowo żywność w supermarketach posiada mniejszą wartość odżywczą w porównaniu z produktami ekologicznymi, przez co możemy być narażeni na niedobory wielu mikro i makroelementów w diecie.

W miejskim zgiełku podczas godzin szczytu uniknięcie hałasu drogowego jest praktycznie niemożliwe. Hałas drogowy wywiera negatywne skutki na zdrowie niemal 30% Europejczyków (badanie Światowej Organizacji Zdrowia). Należą do nich: uszkodzenia narządów słuchu, niewłaściwe ciśnienie, mdłości, stany lękowe oraz zaburzenia wzroku. Szczególnie niebezpieczna jest adaptacja słuchu do zbyt dużego natężenia hałasu.
Powoduje to niewłaściwe reagowanie naszego organizmu, przez co nie możemy ,,obiektywnie’’ odbierać bodźców słuchowych.

Promieniowanie jonizujące występuje w środowisku jako efekt występowania naturalnych minerałów promieniotwórczych i promieniowania kosmicznego. Dodatkowo działalność człowieka w medycynie, przemyśle i energetyce może powodować wzrost jego natężenia w środowisku. Skutkiem narażenia na działanie promieniowania jonizującego jest produkcja wolnych rodników, uszkodzenia.

Przedstawione przykłady to tylko niektóre z zagrożeń środowiskowych, z którymi musimy borykać się każdego dnia. Warto czasem zastanowić się nad skutkami, jakie one powodują oraz nad tym, jak podczas codziennych czynności możemy ograniczać zagrożenia, na które mamy wpływ.

Artykuł pochodzi z SeniorLO 50+ 6/2016.
Zobacz inne artykuły z tego numeru lub POBIERZ cały numer bezpłatnie

2018-07-19T12:17:45+00:00 18 lipca 2018|